» ÎNAPOI LA EES

  » PAGINA ACASĂ  
1
    Coperta faţă
2
    Coperta interioară
3
    Restricţii în utilizare şi Cuprinsul
4
    EES conţine 5781 exerciţii, dintre care 4994 sunt aplicaţii practice iar 787 teoretice. Cel mai frecvent, un exerciţiu are valoarea de 1 punct.
5
    Întrebările de sintaxă sunt simple, deosebit de diverse, şi urmează întocmai subiectele teoretice prezentate în GESL/LSEG
6
    Fiecare capitol-tematic este încheiat de o ,Grilă de Punctaj’, în care profesorul/meditatorul poate să urmărească evoluţia în timp a elevului
7
    [Predicatul.] Întrebările-exerciţii pentru fiecare element sintactic formează un singur capitol-tematic (care poate avea şi subcapitole)
8
    [Atributul.] Întrebările-exerciţii sunt diverse, special adaptate/construite pentru fiecare subiect-tematic în parte
9
    [Obiectul.] Întrebările-exerciţii acoperă toate aspectele gramaticale referitoare la un element sintactic
10
    [Circumstanţialul.] Întrebările-exerciţii acoperă toate aspectele gramaticale referitoare la un element sintactic
11
    [Sintaxa frazei.] Întrebări-exerciţii configurate pentru analiza sintactică a frazei
12
    [Relaţii de coordonare.] Întrebările-exerciţii sunt diverse, special adaptate/construite pentru fiecare subiect-tematic în parte
13
    Relaţiile de subordonare sunt tratate în detalii minuţiose, fapt ce ajută în asimilarea aspectelor teoretice
14
    Întrebările sunt diverse, antrenante, captivante, şi deosebit de utile în procesul educaţional!
15
    Fiecare tip de relaţie de subordonare este pe deplin dezbătută în întrebări diverse şi pertinente
16
    Întrebări-exerciţii configurate pentru relaţiile de subordonare circumstanţială
17
    În finalul lucrării sunt prezentate multe exerciţii de analiză sintactică în context—toate cu organigrame!
18
    Absolut toate întrebările-exerciţii au răspunsuri!
19
    În toate propoziţiile/frazele din răspunsuri, verbul-predicat este marcat de fond gri [analiza gramaticală este dezvoltată numai în jurul verbului-predicat]
20
    Coperta spate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Pentru a viziona corect această pagină, activaţi/permiteţi „Java Script” în programul dvs. browser]
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.