» ÎNAPOI LA GESL

  » PAGINA ACASĂ  
1
    Coperta faţă
2
    Coperta interioară
3
    Restricţii în folosire, şi Cuprinsul
4
    Noţiuni introductive
5
    Partea de fonetică este necesară pentru a se înţelege câteva aspecte particulare din morfologie, dar şi din sintaxă
6
    Substantivul: formarea genitivul analitic (printre multe altele)
7
    Utilizarea articolelor
8
    Fiecare categorie de pronume este prezentată în detalii minuţioase
9
    Categoriile de numerale nu lasă loc pentru dubii sau controverse în prezentare
10
    Cea mai mare parte din GESL este dedicată verbului englez: un adevărat monstru mitologic cu nenumărate „capete”!
11
    Pentru fiecare timp verbal sunt analizate toate formele pe care le suportă
12
    Verbele regulate, neregulate, auxiliare, şi modale sunt descrise cu lux de amănunte
13
    Un accent deosebit este pus pe utilizarea adverbelor, deoarece foarte puţini nativii englezi le folosesc corect
14
    În sintaxa propoziţiei, elementele sintactice sunt explicate mai bine decât în oricare altă carte publicată în România, sau în arealul englez
15
    Sunt puţine cărţile care explică (în limba română!) corect toate relaţiile dezvoltate în sintaxa propoziţiei
16
    Structura sintactică a propoziţiilor
17
    Relaţiile de coordonare şi subordonare dezvoltate în sintaxa frazei sunt amplu prezentate în GESL, mai bine decât oriunde în altă parte!
18
    În GESL sunt prezentate chiar şi noţiuni (introductive, simple) de stilistică
19
    Toate formele de interogaţii şi negaţii sunt prezentate în detalii
20
    Coperta spate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Pentru a viziona corect această pagină, activaţi/permiteţi „Java Script” în programul dvs. browser]
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.