NOTE GRAMATICALE:  ADJECTIVUL

RAM 2
ADJECTIVUL IN GRUPUL SUBSTANTIVULUI
Din punct de vedere lexical, termenul „adjectiv” înseamnă „cuvânt folosit pentru a descrie o însuşire/calitate”: aceasta este exact funcţionalitatea adjectivelor.

Din punct de vedere morfologic, adjectivele explică anumite calităţi/caracteristici/proprietăţi ale substantivelor, sau le determină pur şi simplu. Din punct de vedere sintactic, adjectivele lucrează ca atribute ale altor elemente sintactice. Din punct de vedere semantic, adjectivele descriu substantivele pe care le determină, ceea ce înseamnă că ele aduc o contribuţie majoră în construcţia înţelesului.


TIPURI DE ADJECTIVE
Adjectivele sunt grupate în „calificative”, şi „determinative”. Adjectivele calificative descriu însuşiri/caracteristici/proprietăţi ale substantivelor determinate, fapt ce contribuie substanţial în dezvoltarea înţelesului transmis.

De cealaltă parte, adjectivele determinative şi-au păstrat numai calitatea de a determina un substantiv: ele sunt folosite pentru evidenţierea, selecţia, sau identificarea substantivelor determinate. Majoritatea adjectivelor determinative sunt identice cu unele categorii ale pronumelor; singurul mod de a le diferenţia este numai prezenţa (sau lipsa) substantivului determinat: adjectivele determinative există numai dacă însoţesc un substantiv; altfel, ele sunt altceva (pronume, sau numerale).


CATEGORII DE ADJECTIVE

Fragment din GRSL-M: categorii de adjective.


PROBLEME ÎN UTILIZAREA ADJECTIVELOR

Adjectivul în limba română respectă în totalitate funcţionalitatea morfologică clasică universală. Totuşi, adjectivul românesc are şi câteva particularităţi în plus, destul de complicate, care îngreunează acordul morfologic (de formă) cu substantivul determinat (precum şi cu articolul substantivului). Următoarele aspecte trebuie urmărite cu atenţie atunci când se utilizează, sau când se analizează, adjectivele în context.


1. CORESPONDENŢA CU SINTAXA PROPOZIŢIEI

Adjectivul este un element morfologic care determină/califică un substantiv. În sintaxa propoziţiei, toate adjectivele sunt atribute. Totuşi, categoria sintactică a atributului este mult mai largă, aşa că ea include şi elemente care sunt la origine, în morfologie, substantive, pronume, verbe impersonale, sau adverbe.
FRUNZA VERDE
Înapoi la morfologie, toate atributele sintactice care nu sunt adjective la origine lucrează totuşi pe rol de adjective datorită fenomenului morfologic excepţional numit „schimbarea categoriei gramaticale”. Pentru detalii, exemple contextuale şi exerciţii, este recomandată numai seria „Gramatica Română Structurată Logic”.


2. REALIZAREA ACORDULUI MORFOLOGIC

Acordul morfologic (de formă) al adjectivului în context depinde de:

2.1 poziţia adjectivului faţă de substantivul determinat;
2.2 dacă adjectivul ia, sau nu, articolul substantivului;
2.3 dacă adjectivul are terminaţii specifice de gen;
2.4 dacă adjectivul are terminaţii specifice de număr;
2.5 cazul adjectivului.

În morfologie adjectivul poate fi la cazul: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, vocativ. Remarcaţi însă că în sintaxa propoziţiei nu există cazurile genitiv şi vocativ pentru atributul corespunzător. Din nefericire, această situaţie de excepţie, specifică atributului, nu a fost niciodată semnalată în gramatica limbii române. Drept consecinţă, pentru detalii, exemple contextuale şi exerciţii, este recomandată numai seria „Gramatica Română Structurată Logic”.


3. COMPARAŢIA ADJECTIVELOR

Numai adjectivele calificative suportă comparaţia. Pentru detalii, exemple contextuale şi exerciţii, este recomandată seria „Gramatica Română Structurată Logic”.


4. FUNCŢIILE SINTACTICE ALE ADJECTIVELOR

Analiza gramaticală începe în sintaxa propoziţiei, după care este finalizată în morfologie. Din nefericire, atributul (corespondentul sintactic al adjectivului) nu a fost nicidată prezentat corect şi complet în gramatica limbii române. Drept consecinţă, funcţiile sintactice pe care le poate lua adjectivul morfologic sunt prezentate corect numai în seria „Gramatica Română Structurată Logic”.


FUNCTIILE SINTACTICE ALE ADJECTIVELOR CALIFICATIVE

FRUNZA ROSIEFragment din GRSL-M: funcţiile sintactice ale adjectivelor calificative


UTILIZAREA ADJECTIVELOR DEMONSTRATIVE
Fragment din GRSL-M: utilizarea adjectivelor determinative

» ÎNAPOI SUS
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: February 24, 2021
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C