NOTE GRAMATICALE: MODEL DE ANALIZĂ LITERARĂ

PUNCTUATIA SI STILUL PE ECRAN

Ultimul capitol din „Punctuaţia şi Stilul pe Ecran” [PSE] este un model de analiză literară ce urmăreşte în paralel trei teme, prezentate pas-cu-pas, care apar în mod constant la examenul de bacalaureat:

1. analiza literară [pentru exemplificare practică a fost ales poemul „Nunta Zamfirei” de George Coşbuc];
2. descriere [pentru exemplificare practică a fost aleasă o lucrare în proză lirică, „România pitorească” de Alexandru Vlahuţă];
3. caracterizarea unui personaj reprezentativ [pentru exemplificare practică a fost ales Ghiţă Pristanda din comedia „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale];

În plus, Anexele 7, 8, 9 însumează prezentările în detalii (tot pas-cu-pas) menţionate anterior, ca exemple practice de implementare, pe ansamblu, pentru fiecare temă în parte.

Capitolul S5, Analiza Literara, din PSE

Fragment din PSE: structura capitolului S5.

RAM 3

Totuşi, analiza literară este un subiect de sinteză ce solicită unele cunoştinţe de „stilistică” aprofundate--dar şi de punctuaţie. În acest sens, partea de punctuaţie din PSE este cea mai completă prezentare logică--raportată exact la practica internaţională curentă--care a fost publicată vreodată în istoria culturii române!
 
STILISTICA
În ceea ce priveşte stilistica, printre temele urmărite se numără:

1. clasificarea stilului
2. stilul gramatical
     2.1 direct
     2.2 indirect
3. stilul literar
4. principii directoare în stilistică
5. clasificarea operelor literare
     5.1 genul liric
     5.2 genul epic
     5.3 genul dramatic
6. structura operelor literare
     6.1 clasică
     6.2 nonconformistă
7. utilizarea figurilor de stil
     7.1 de formă
     7.2 gramaticale
     7.3 literare
UTILIZAREA FIGURILOR DE STIL
FRUNZA VERDEUtilizarea figurilor de stil este prezentată în detalii, este comentată amplu, iar apoi este exemplificată prin exemple şi citate. Mai mult, Anexa 6 prezintă (şi descrie) un set frumuşel de 76 figuri de stil!


Fragment din PSE: utilizarea figurilor de stil.
 
Citat din PSE:

Analiza literară este necesară pentru ca elevul (privit numai ca un viitor cetăţean român) să devină în stare să studieze un document, să-i facă o analiză obiectivă, iar apoi să tragă câteva concluzii juste, personale. Cu alte cuvinte, se încearcă combaterea memorizării şi reproducerii de tip „papagaliceşte”. Societatea are nevoie de oameni capabili ,să înţeleagă’, şi ,să judece corect’, logic, nu de tocilari care nu ştiu decât să repete (la perfecţie, ce-i drept) ce au spus alţii—respectiv, şefii.

Citat din PSE:

Suntem perfect liberi să plecăm ca să trăim îndestulaţi şi liniştiţi pe la alţii, sau putem să ne suflecăm mânecile, să ne oţelim sufletele, şi să trecem la treabă chiar acum, aici, în România, fiindcă ESTE POSIBIL! Indiferent dacă reuşim sau nu să înfrângem corupţia, să spulberăm miciuna, şi să expunem trădarea în timpul vieţii, aceasta este datoria fiecăruia dintre noi stabilită de însuşi Marele Creator!

Acum, poate credeţi cumva că Marele Creator a greşit-o, cu dumneavoastră . . . ?

Modelul de analiză literară prezentat în PSE conţine următoarele „etape tematice” (sau „puncte opţionale”) de atins.

1. Caracterizarea autorului--câteva fraze numai.
2. Încadrarea tematică a operei literare--trebuie prezentat, foarte succint, „domeniul”, „genul”, „specia”, „caracterul”, „tematica”, şi „registrul” operei.
3. Analiza formal-structurală--urmăreşte în primul rând structura clasică/nonconformistă, apoi şi realizarea formală a elementelor de detaliu (strofe, rime, paragrafe, capitole, acte, scene, etc).
4. Descrierea cadrului ambiental--geografic, politic, istoric, abstract-principial sau numai natural.
5. Caracterizarea personajelor--principale/secundare; deosebit de importantă deorece personajele bine/perfect conturate dau valoare operei literare.
6. Analiza stilului literar--utilizat cu precădere de autor; pentru aceasta, este necesar studiul figurilor de stil prezentate în PSE, precum şi modul de abordare exemplificat pentru câteva opere literare.
7. Descifrarea mesajului global al operei analizate--aspect deosebit de important (capital chiar) în analiza literară; trebuie urmărit modul de abordare prezentat în PSE.
8. Utilizarea citatelor pentru consoldarea afirmaţiilor--dacă se poate, numai; este permisă şi o redare „aproximativă”.
9. Prezentarea lucrării de examen--sfaturi practice pentru elevi, dar şi pentru examinatori.
10. Susţinerea şi evaluarea examenului de bacalaureat--linii directore „de urmat” pentru elevi, precum şi pentru examinatori.

CLASIFICAREA STILULUIFragment din PSE: clasificarea stilului.
 
STILUL GRAMATICAL


RAM 3GFragment din PSE: stilul gramatical.
 
» ÎNAPOI SUS
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 14, 2018
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C