NOTE GRAMATICALE:  PRONUMELE


PRONUMELE IN GRUPUL SUBSTANTIVULUI
RAM 2Pronumele este un alt element morfologic din grupul substantivului. Pronumele este folosit pentru a înlocui substantive, ceea ce înseamnă că are acelaşi număr (singular sau plural), acelaşi gen (feminin, masculin, neutru), şi aceeaşi persoană (întâi, a doua, a treia). Categoria cazului este, natural, diferită, deoarece ea depinde de funcţiile pronumelui în structura propoziţiei.


CATEGORII DE PRONUMEFragment din GRSL-M: categorii de pronume.
 


FORMELE PRONUMELUI PERSONALFragment din GRSL-M: formele pronumelui personal.

Din punct de vedere sintactic, pronumele au aceleaşi funcţii ca substantivele. Din punct de vedere morfologic, pronumele sunt folosite pentru a se evita repetiţia unor substantive (cel mai frecvent, a substantivelor proprii), dar şi pentru a se stabili/clarifica apartenenţa substantivelor la categoriile gramaticale de număr, persoană, şi gen.

În plus, pronumele pot funcţiona ca: substantive (toţi, unul, careva, ceva), adjective (toate adjectivele determinative sunt pronominale), adverbe (mai întâi, de trei ori), sau ca numerale (unul, una, primul, secundul, terţul).


UTILIZAREA PRONUMELUI REFLEXIV
FRUNZA ROSIE

Fragment din GRSL-M: utilizarea pronumelui reflexiv.
 


PRONUME DEMONSTRATIVE

FRUNZA ROSIE

Fragment din GRSL-M: pronumele demonstrative.

 


Forma morfologică a pronumelui este o problemă aparte în limba română, în special formele clitice dependente/independente. Totuşi, o problemă şi mai mare este valoarea sintactică a pronumelui clitic:

Vasile o vede des pe Maria.
Ea l-a întîlnit pe Radu de două ori.

În unele cărţi de gramatică se spune că pronumele clitice „o” şi „l-” nu au o valoare sintactică; în altele, se vorbeşte despre o „dublare” a obiectului: „pe Maria”, „pe Radu”. Problema este că „dublarea” nu este o funcţie sintactică permisibilă: orice „dublare”, în gramatică, este o greşeală de tip „pleonasm”.

De fapt, nu este vorba de nicio dublare. În exemplele prezentate, formele clitice ale pronumelor sunt în apoziţie cu antecedentele lor. Pentru detalii este recomandată seria Gramatica Română Structurată Logic.

» ÎNAPOI SUS
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: January 28, 2020
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C