NOTE GRAMATICALE:  SINTAXA FRAZEI


METODE DE ANALIZA A FRAZEI
RAM 2


Sintaxa frazei, cu cele două metode de analiză, „analogia morfologică” şi „analogia cu sintaxa propoziţiei”, ajută mult în clarificarea unor aspecte obscure din sintaxa propoziţiei, dar şi din morfologie. Acesta este şi motivul pentru care analiza gramaticală începe cu sintaxa frazei, trece apoi la sintaxa propoziţiei, pentru a se finaliza, în detalii minuţioase, în morfologie.


ANALOGIA MORFOLOGICA


Fragment din GRSL-S: clasificarea subordonatelor în metoda „analogia morfologică”.

 


ANALOGIA CU SINTAXA PROPOZITIEIFragment din GRSL-S: clasificarea subordonatelor în metoda „analogia cu sintaxa propoziţiei”.
 


În gramatica normată a limbii române s-a lucrat numai cu metoda de analiză „analogia cu sintaxa propoziţiei”, în analiza frazei, însă fără a se explica/descrie metoda de lucru în sine. De fapt, trebuie evidenţiat că există foarte multă confuzie în „sintaxa frazei” datorită faptului că norma gramaticală în limba română interpretează greşit „sintaxa propoziţiei”.

FRUNZA ROSIEUn alt aspect deosebit—specific limbii române şi unic în toată lumea—este faptul că lingviştii români au reuşit să identifice un număr record [acesta este un record mondial absolut] de circumstanţiale: 28! Faptul că au inclus şi o parte din subiectul compus în circumstanţialele lor, şi obiectele, şi chiar şi atributele, nu-i abate nici măcar cu un milimetru pe bravii noştrii lingvişti de la munca lor grozavă, stăruitoare, de a identifica circumstanţialele—chiar şi atunci când ele nu există!


Nu ne face absolut nicio plăcere să afirmăm acest lucru, însă gramatica limbii române a fost greşit întocmită, iar apoi greşit folosită, de când există cultura română. Însă, aspectul cel mai tragic este faptul că lingviştii români continuă să lucreze cu această gramatică greşit întocmită, în ciuda faptului că le-au fost prezentate mare parte dintre greşelile făcute încă din 2012, de când a apărut „Gramatica Română Structurată Logic”. [Perseverare diabolicum est, aşa că . . .]

Toate acestea demonstrează cât se poate de clar că lingviştii români încearcă din răsputeri să prostească poporul român cu gramatica lor „aranjată”. Nu uitaţi, dragi cetăţeni români, că gramatica ne ajută să înţelegem şi să controlăm textul juridic (eventual şi pe cel contractual) care ne guvernează, în fapt, viaţa noastră socială.

NOTĂ
La momentul actual (în 2015), toată viaţa noastră socială grea, deznăjduită, este urmarea firească a legilor ţării ticluite în mod intenţionat greşit. Mai rău, în viitor, hoţia fără limite, nepedepsită de lege aşa cum ar trebui, o să distrugă şi bruma de demnitate socială care ne-a mai rămas.

Totul—din nou, absolut TOTUL—este controlat numai prin gramatică, dragi cetăţeni români. Ca să vă faceţi o idee cât de importantă este gramatica [natural, vorbim aici numai despre gramatica adevărată, corectă], gândiţi-vă că tehnologiile IT (computere, tablete, telefoane celulare) au fost dezvoltate direct din gramatică!


SUBORDONATE RELATIVE
Fragment din GRSL-S: clasificarea subordonatelor relative.
 


FRUNZA ROSIESubordonatele relative apar în sintaxa frazei atunci când se lucrează cu metoda de analiză „analogia morfologică”—bazată pe „forma” subordonatelor. Totuşi, odată înţeles principiul general care diferenţiază subordonatele relative, el poate fi generalizat şi atunci când se foloseşte metoda de analiză „analogia cu sintaxa propoziţiei”. Merită remarcat că subordonatele relative solicită marcarea prin punctuaţie în moduri specifice.

Pentru a se controla sintaxa frazei corect şi complet, în gramatica limbii române, se recomandă numai setul nostru de lucrări „Gramatica Română Structurată Logic”.


ANALIZA FRAZEI MULTIPLE


Fragment din GRSL-S: analiza frazei multiple.
 

SETUL GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie

Setul complet „Gramatica Română Structurată Logic”: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 14, 2018
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C