GRAMATICA ENGLEZĂ STRUCTURATĂ LOGIC - CUPRINSULRED LEAFCUPRINSUL
SCURT ISTORIC
CUVÂNT ÎNAINTE
CUVÂNTUL TRADUCĂTORULUI
CREDIT


Gramatica Engleza Structurata LogicINTRODUCERE
I1 FONETICA
I2 MORFOLOGIA
I3 SINTAXA
I4 PUNCTUAŢIA
I5 DESPRE GRAMATICA ENGLEZĂ


PARTEA ÎNTÂI: FONETICA

FONETICA ENGLEZĂ
F1 SUNETELE LIMBII ENGLEZE
F2 VOCALE
F3 SEMIVOCALE
F4 CONSOANE
F5 DIFTONGI ŞI TRIFTONGI
F6 PRONUNŢAREA CUVINTELOR STRĂINE SAU NECUNOSCUTE


PARTEA A DOUA: MORFOLOGIA

M1: SUBSTANTIVE
M1.1 CATEGORII DE SUBSTANTIVE
M1.2 NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR
M1.3 GENUL SUBSTANTIVELOR
M1.3.1 Genul Substantivelor Comune
M1.3.2 Genul Substantivelor Proprii
M1.3.3 Exprimarea Analitică a Genului Substantivelor
M1.3.4 Exprimarea Genului Substantivelor Folosind Personificări
M1.4 CAZURILE SUBSTANTIVELOR
M1.4.1 Nominativ
M1.4.2 Dativ
M1.4.3 Acuzativ
M1.5 CAZUL GENITIV AL SUBSTANTIVELOR
M1.5.1 Genitivul Sintetic
M1.5.2 Genitivul Analitic
M1.6 DECLINAREA SUBSTANTIVULUI ŞI FUNCŢIILE LUI SINTACTICE
M1.7 FORMAREA SUBSTANTIVELOR
M1.7.1 Formarea Substantivelor Folosind Derivarea
M1.7.2 Formarea Substantivelor Folosind Compunerea
M1.7.3 Formarea Substantivelor Folosind Schimbarea Categoriei Gramaticale

RED LEAF RM2: ARTICOLE
M2.1 CITIREA ARTICOLELOR
M2.2 SUBSTANTIVE CARE NU IAU ARTICOL
M2.3 ARTICOLUL NEHOTĂRÂT
M2.4 ARTICOLUL HOTĂRÂT
M2.5 ARTICOLUL IMPLICIT SAU CARE LIPSEŞTE

M3: ADJECTIVE
M3.1 ADJECTIVE CALIFICATIVE
M3.1.1 Adjective Calificative – Funcţia de Atribut
M3.1.2 Adjective Calificative – Funcţia de Complement Subiectiv
M3.1.3 Adjective Calificative – Funcţia de Complement Obiectiv
M3.2 ADJECTIVE DETERMINATIVE
M3.2.1 Adjective Posesive
M3.2.2 Adjective Demonstrative
M3.2.3 Adjective Interogative
M3.2.4 Adjective Relative
M3.2.5 Adjective Nehotărâte
M3.3 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR
M3.3.1 Adjective Calificative: Comparaţia de Superioritate
M3.3.2 Adjective Calificative: Comparaţia de Egalitate
M3.3.3 Adjective Calificative: Comparaţia de Inferioritate
M3.4 ADJECTIVE CALIFICATIVE ÎN FRAZE COMPARATIVE
M3.5 FORMAREA ADJECTIVELOR
M3.5.1 Formarea Adjectivelor Folosind Derivarea
M3.5.2 Formarea Adjectivelor Folosind Compunerea
M3.5.3 Formarea Adjectivelor Folosind Schimbarea Categoriei Gramaticale
M3.6 ADJECTIVE DEOSEBITE
M3.6.1 Adjective Deosebite: „much", „many", „long"
M3.6.2 Adjective Deosebite: „little", „small", „few"
M3.6.3 Adjective Deosebite: „first", „fore", „former"
M3.6.4 Adjective Deosebite: „last", „near", „next"
M3.6.5 Adjective Deosebite: „farther", „further"
M3.6.6 Adjective Deosebite: „out", „utter"
M3.6.7 Adjective Deosebite: „older", „elder"
M3.6.8 Adjective Deosebite: „each", „every"
M3.6.9 Adjective Deosebite: „all", „one"
M3.6.10 Adjective Deosebite: „some", „any", „no", „none"
M3.6.11 Adjective Deosebite: „this", „that", „these", „those"

M4: PRONUME
M4.1 PRONUME PERSONALE
M4.2 PRONUME POSESIVE
M4.3 PRONUME REFLEXIVE ŞI DE ÎNTĂRIRE
M4.4 PRONUME DEMONSTRATIVE
M4.4.1 Pronume Demonstrative: „this", „that", „these", „those"
M4.4.2 Pronume Demonstrative: „first", „last"
M4.4.3 Pronume Demonstrative: „former", „latter"
M4.4.4 Pronume Demonstrative: „other", „others"
M4.4.5 Pronume Demonstrative: „one", „ones"
M4.4.6 Pronume Demonstrative: „same", „such", „so"
M4.5 PRONUME INTEROGATIVE
M4.6 PRONUME RELATIVE
M4.6.1 Pronume Relative: „who", „which", „what"
M4.6.2 Pronume Relative: „that"
M4.6.3 Pronume Relative: „as"
M4.6.4 Pronume Relative: „but"
M4.7 PRONUME RECIPROCE
M4.8 PRONUME NEHOTĂRÂTE
M4.8.1 Pronume Nehotărâte: „all", „whole", „one"
M4.8.2 Pronume Nehotărâte: „some"
M4.8.3 Pronume Nehotărâte: „any"
M4.8.4 Pronume Nehotărâte: „none", „no"
M4.8.5 Pronume Nehotărâte: „either", „neither"
M4.8.6 Pronume Nehotărâte: „other", „others"
M4.8.7 Pronume Nehotărâte: „each", „every"
M4.8.8 Pronume Nehotărâte: „both", „certain", „several"
M4.8.9 Pronume Nehotărâte Impersonale: „you", „he", „it", „we", „they"

RED LEAF RM5: NUMERALE
M5.1 NUMERALE CARDINALE
M5.2 NUMERALE ORDINALE
M5.3 NUMERALE FRACŢIONARE
M5.3.1 Fracţia Ordinară
M5.3.2 Numere Decimale
M5.4 NUMERALE COLECTIVE
M5.5 NUMERALE MULTIPLICATIVE
M5.6 NUMERALE DISTRIBUTIVE
M5.7 NUMERALE ADVERBIALE
M5.8 NUMERALE NEHOTĂRÂTE
M5.9 FOLOSIREA NUMERALELOR
M5.9.1 Tipuri de Numere
M5.9.2 Adunarea şi Scăderea
M5.9.3 Înmulţirea, Împărţirea, Ridicarea la Putere
M5.9.4 Expresii Idiomatice ale Numeralelor
M5.10 NUMERALE TEHNICE
M5.11 NUMERALE ROMANE
M5.12 ALFABETUL LATIN

Gramatica Engleza Structurata LogicM6: VERBE
M6.1 CATEGORIILE VERBULUI
M6.1.1 Verbe Tranzitive şi Intranzitive
M6.1.2 Aspectul Verbului
M6.1.3 Diateza Verbului
M6.1.4 Numărul Verbului
M6.1.5 Persoana Verbului
M6.1.6 Modul Verbului
M6.1.7 Timpul Verbului
M6.1.8 Verbe Principale, Auxiliare, şi Defective Modal
M6.1.9 Verbe Regulate şi Neregulate
M6.2 DIAGRAMELE FORMELOR VERBALE
M6.2.1 Formele Verbului: Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.2.2 Formele Verbului: Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.2.3 Formele Verbului: Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.2.4 Formele Verbului: Aspectul Continuu, Diateza Pasivă
M6.3 MODURILE PERSONALE
M6.3.1 Indicativ: Prezent
M6.3.1.1 Indicativ Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.1.2 Indicativ Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.1.3 Indicativ Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.1.4 Indicativ Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Pasivă
M6.3.2 Indicativ: Trecut
M6.3.2.1 Indicativ Trecut, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.2.2 Indicativ Trecut, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.2.3 Indicativ Trecut, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.2.4 Indicativ Trecut, Aspectul Continuu, Diateza Pasivă
M6.3.3 Indicativ: Viitor
M6.3.3.1 Indicativ Viitor, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.3.2 Indicativ Viitor, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.3.3 Indicativ Viitor, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.4 Indicativ: Viitor în Trecut
M6.3.4.1 Indicativ Viitor în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.4.2 Indicativ Viitor în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.4.3 Indicativ Viitor în Trecut, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.5 Indicativ: Prezent Perfect
M6.3.5.1 Indicativ Prezent Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.5.2 Indicativ Prezent Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.5.3 Indicativ Prezent Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.6 Indicativ: Trecut Perfect
M6.3.6.1 Indicativ Trecut Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.6.2 Indicativ Trecut Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.6.3 Indicativ Trecut Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.7 Indicativ: Viitor Perfect
M6.3.7.1 Indicativ Viitor Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.7.2 Indicativ Viitor Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.7.3 Indicativ Viitor Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.8 Indicativ: Viitor Perfect în Trecut
M6.3.8.1 Indicativ Viitor Perfect în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.8.2 Indicativ Viitor Perfect în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.8.3 Indicativ Viitor Perfect în Trecut, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.9 Conjunctiv: Prezent
M6.3.9.1 Conjunctiv Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.9.2 Conjunctiv Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.9.3 Conjunctiv Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.9.4 Conjunctiv Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Pasivă
M6.3.10 Conjunctiv: Perfect
M6.3.10.1 Conjunctiv Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.10.2 Conjunctiv Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.10.3 Conjunctiv Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.11 Conjunctivul Forma Veche şi Echivalenţi ai Conjunctivului
M6.3.12 Condiţional: Prezent
M6.3.12.1 Condiţional Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.12.2 Condiţional Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.12.3 Condiţional Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.12.4 Echivalenţi ai Condiţionalului Prezent
M6.3.13 Condiţional: Perfect
M6.3.13.1 Condiţional Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.13.2 Condiţional Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.13.3 Condiţional Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.13.4 Echivalenţi ai Condiţionalului Perfect
M6.3.14 Imperativ: Prezent
M6.3.14.1 Imperativ Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.3.14.2 Imperativ Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.3.14.3 Imperativ Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.3.15 Forme Contrase Uzuale
M6.4 MODURILE IMPERSONALE
M6.4.1 Infinitiv: Prezent
M6.4.1.1 Infinitiv Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.1.2 Infinitiv Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.1.3 Infinitiv Prezent, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.4.2 Infinitiv: Perfect
M6.4.2.1 Infinitiv Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.2.2 Infinitiv Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.2.3 Infinitiv Perfect, Aspectul Continuu, Diateza Activă
M6.4.3 Participiu: Prezent
M6.4.3.1 Participiu Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.3.2 Participiu Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.3.3 Forma în „–ing"
M6.4.4 Participiu: Trecut
M6.4.4.1 Participiu Trecut, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.4.2 Participiu Trecut, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.5 Participiu: Perfect
M6.4.5.1 Participiu Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.5.2 Participiu Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.6 Gerunziu: Prezent
M6.4.6.1 Gerunziu Prezent, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.6.2 Gerunziu Prezent, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.4.6.3 Diferenţa între Gerunziu Prezent şi Participiu Prezent
M6.4.7 Gerunziu: Perfect
M6.4.7.1 Gerunziu Perfect, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.4.7.2 Gerunziu Perfect, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.5 VERBE NEREGULATE
M6.5.1 Lista Verbelor Neregulate
M6.5.2 Verbe Dificile
M6.6 VERBE AUXILIARE
M6.6.1 Verbe Auxiliare: „to be"
M6.6.1.1 Diagramele Formelor Verbale: „to be"
M6.6.1.2 Folosirea Verbului „to be"
M6.6.2 Verbe Auxiliare: „to have"
M6.6.2.1 Diagramele Formelor Verbale: „to have"
M6.6.2.2 Folosirea Verbului „to have"
M6.6.3 Verbe Auxiliare: „to do"
M6.6.4 Verbe Auxiliare: „to let"
M6.7 VERBE DEFECTIVE MODAL
M6.7.1 Verbe Defective Modal: Caracteristici
M6.7.1.1 Verbe Defective Modal: Conjugări
M6.7.1.2 Verbe Defective Modal: Caracteristici Generale
M6.7.2 Verbe Defective Modal: „shall", „should"
M6.7.3 Verbe Defective Modal: „will", „would"
M6.7.4 Verbe Defective Modal: „can", „could"
M6.7.5 Verbe Defective Modal: „may", „might"
M6.7.6 Verbe Defective Modal: „must", „ought to"
M6.7.6.1 Verbul Defectiv Modal „must"
M6.7.6.2 Verbul Defectiv Modal „ought to"
M6.7.7 Alte Verbe Auxiliare şi Defective Modal
M6.7.7.1 Verbe Semi–Defective Modal
M6.7.7.2 Verbe Semi–Auxiliare
M6.7.7.3 Indicativ Viitor Apropiat: Argumente Pro şi Contra
M6.7.8 Indicativ: Viitor Apropiat
M6.7.8.1 Indicativ Viitor Apropiat, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.7.8.2 Indicativ Viitor Apropiat, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.7.9 Indicativ: Viitor Apropiat în Trecut
M6.7.9.1 Indicativ Viitor Apropiat în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Activă
M6.7.9.2 Indicativ Viitor Apropiat în Trecut, Aspectul Comun, Diateza Pasivă
M6.8 FORMAREA VERBELOR
M6.8.1 Formarea Verbelor Folosind Derivarea
M6.8.2 Formarea Verbelor Folosind Schimbarea Categoriei Gramaticale
M6.8.3 Formarea Verbelor Folosind Compunerea
M6.8.4 Formarea Verbelor Complexe
M6.8.5 Formarea Echivalentelor Verbale
M6.8.6 Verbe Onomatopee

RED LEAF RM7: ADVERBE
M7.1 CATEGORII DE ADVERBE
M7.2 VERBE CU PARTICULĂ ADVERBIALĂ
M7.2.1 Particula Adverbială
M7.2.2 Verbe cu Particulă Adverbială
M7.3 ADVERBE CALIFICATIVE DE MOD
M7.3.1 Adverbe de Mod
M7.3.2 Adverbe de Calitate
M7.3.3 Adverbe de Întărire
M7.3.4 Adverbe de Afirmaţie, Negaţie, Probabilitate
M7.3.5 Adverbe Restrictive
M7.3.6 Adverbe Explicative
M7.3.7 Adverbe de Cantitate, Număr, Grad
M7.3.8 Adverbe Introductive
M7.4 ADVERBE DE TIMP, LOC, CAUZĂ, ŞI DETERMINATIVE
M7.4.1 Adverbe de Loc
M7.4.2 Adverbe de Timp
M7.4.3 Adverbe de Cauză, Motiv, Rezultat
M7.4.4 Adverbe Determinative
M7.5 ADVERBE DEOSEBITE
M7.5.1 Adverbe şi Adjective Predicative
M7.5.2 Adverbe, Adjective, şi Substantive cu Forme Identice
M7.5.3 Adverbe cu Două Forme
M7.5.4 Adverbe Deosebite: „but", „still", „yet"
M7.5.5 Adverbe Deosebite: „very"
M7.5.6 Adverbe Deosebite: „the", „there", „too"
M7.5.7 Adverbe Deosebite: „hardly ... when", „no sooner ... than", „just now"
M7.5.8 Adverbe Deosebite: „ago", „since", „before", „besides"
M7.6 COMPARAŢIA ADVERBELOR
M7.7 POZIŢIONAREA ADVERBELOR
M7.7.1 Poziţionarea Adverbelor de Mod
M7.7.2 Poziţionarea Adverbelor de Timp
M7.7.3 Poziţionarea Adverbelor de Loc
M7.7.4 Poziţionarea Altor Categorii de Adverbe
M7.7.5 Infinitivul cu Adverb Intercalat
M7.7.6 Poziţionarea Adverbelor Multiple
M7.7.7 Poziţionarea Unor Adverbe Deosebite
M7.8 FORMAREA ADVERBELOR
M7.8.1 Formarea Adverbelor Derivate
M7.8.2 Formarea Adverbelor Compuse

Gramatica Engleza Structurata LogicM8: PREPOZIŢII
M8.1 COMPARAŢIA PREPOZIŢIILOR, CONJUNCŢIILOR, ADVERBELOR
M8.2 TIPURI DE PREPOZIŢII
M8.2.1 Tipuri de Prepoziţii
M8.2.2 Poziţionarea Prepoziţiilor
M8.3 VERBE CU PREPOZIŢIE
M8.4 VERBE CU PARTICULĂ ADVERBIALĂ ŞI PREPOZIŢIE
M8.5 FOLOSIREA PREPOZIŢIILOR

M9: CONJUNCŢII
M9.1 TIPURI DE CONJUNCŢII
M9.2 CONJUNCŢII ECHIVALENTE
M9.3 CONJUNCŢII DEOSEBITE: „LIKE", „AS", „TILL", „THAT", „IF", „WHETHER"

M10: INTERJECŢII


PARTEA A TREIA: SINTAXA

RED LEAF RS1: SINTAXA PROPOZIŢIEI
S1.1 TIPURI DE PROPOZIŢII
S1.2 SUBIECTUL
S1.3 PREDICATUL
S1.3.1 Predicatul Verbal
S1.3.2 Predicatul Nominal: Copula
S1.3.3 Predicatul Nominal: Complementul Predicativ
S1.3.4 Predicatul Nominal: Predicatul Apozitiv
S1.3.5 Predicatul Complet: Predicatul de Rezultat
S1.4 CORESPONDENŢA SUBIECT–PREDICAT
S1.4.1 Subiecte care iau Predicatul la Singular sau Plural
S1.4.2 Subiecte la Plural care iau Predicatul la Singular
S1.4.3 Subiecte la Singular care iau Predicatul la Plural
S1.4.4 Corespondenţa Subiectului Compus cu Predicatul
S1.5 ATRIBUTUL
S1.5.1 Folosirea Atributelor
S1.5.2 Poziţionarea Atributelor
S1.5.3 Apoziţia
S1.6 COMPLEMENT: DIRECT
S1.6.1 Complementul Direct
S1.6.2 Complementul Direct Intern
S1.6.3 Verbe cu Două Complemente Directe
S1.7 COMPLEMENT: INDIRECT
S1.7.1 Complementul Indirect
S1.7.2 Complementul Indirect fără Prepoziţie
S1.7.3 Complementul Indirect cu Prepoziţie
S1.7.4 Predicate care iau Simultan Complemente Directe şi Indirecte
S1.7.5 Complementul Reţinut
S1.8 COMPLEMENT: PREPOZIŢIONAL
S1.8.1 Complementul Prepoziţional
S1.8.2 Comparaţie: Complementul Prepoziţional şi Complementul Circumstanţial
S1.8.3 Complemente Prepoziţionale şi Complemente Circumstanţiale Identice
S1.8.4 Folosirea Complementului Prepoziţional
S1.8.5 Complementul Complex
S1.9 COMPLEMENTE CIRCUMSTANŢIALE
S1.9.1 Complementul Circumstanţial de Mod
S1.9.2 Complementul Circumstanţial de Timp
S1.9.3 Complementul Circumstanţial de Loc şi Moment
S1.9.4 Complementul Circumstanţial de Cauză
S1.9.5 Complementul Circumstanţial de Scop sau Rezultat
S1.9.6 Complementul Circumstanţial de Condiţie sau Presupunere
S1.9.7 Complementul Circumstanţial Concesiv
S1.9.8 Complementul Circumstanţial Compus
S1.10 STRUCTURA PROPOZIŢIILOR
S1.10.1 Structura Naturală a Propoziţiei
S1.10.2 Accentul
S1.10.3 Rezonanţă şi Ritm
S1.10.4 Structura Naturală a Propoziţiei Declarative
S1.10.5 Structura Naturală a Propoziţiei Interogative
S1.10.6 Ordinea Subiect–Predicat
S1.10.7 Ordinea Atributelor Multiple

S2: SINTAXA FRAZEI
S2.1 ANALOGIA MORFOLOGICĂ
S2.1.1 Propoziţia Secundară Substantivală
S2.1.2 Propoziţia Secundară Adjectivală
S2.1.3 Propoziţia Secundară Adverbială
S2.1.3.1 Propoziţia Secundară Adverbială de Mod şi Comparaţie
S2.1.3.2 Propoziţia Secundară Adverbială de Timp
S2.1.3.3 Propoziţia Secundară Adverbială de Loc
S2.1.3.4 Propoziţia Secundară Adverbială Cauzală
S2.1.3.5 Propoziţia Secundară Adverbială de Scop
S2.1.3.6 Propoziţia Secundară Adverbială de Rezultat sau Consecutivă
S2.1.3.7 Propoziţia Secundară Adverbială Concesivă
S2.1.3.8 Propoziţii Secundare Relative
S2.1.3.9 Propoziţia Secundară Adverbială Condiţională
S2.2 FRAZA CONDIŢIONALĂ
S2.2.1 Subordonata Condiţională: Verbele Acţiunii Reale
S2.2.2 Subordonata Condiţională: Verbele Acţiunii Ireale
S2.2.3 Timpurile Verbale în Fraza Condiţională pentru Acţiune Ireală
S2.2.4 Fraza Condiţională Redusă
S2.2.5 Inversarea Ordinii în Fraza Condiţională
S2.2.6 Fraza Condiţională Extinsă
S2.3 ANALOGIA CU SINTAXA PROPOZIŢIEI
S2.3.1 Subordonata Subiectivă
S2.3.2 Subordonata Predicativă
S2.3.3 Subordonata Atributivă
S2.3.4 Subordonata Completivă Direct
S2.3.5 Subordonata Completivă Prepoziţional
S2.3.6 Subordonate Circumstanţiale
S2.4 ANALIZA SINTACTICĂ A FRAZEI
S2.4.1 Analiza Sintactică a Frazei Simple
S2.4.2 Analiza Sintactică a Frazei Duble
S2.4.3 Analiza Sintactică a Frazei Multiple

RED LEAF RS3: SUCCESIUNEA TIMPURILOR VERBALE
S3.1 SUCCESIUNEA TIMPURILOR VERBALE: REGULI
S3.2 EXCEPŢII LA REGULA 3
S3.3 EXCEPŢII ADIŢIONALE ALE SUCCESIUNII TIMPURILOR VERBALE

S4: STILUL DIRECT ŞI STILUL INDIRECT
S4.1 TRANSFORMAREA STILULUI DIRECT ÎN STIL INDIRECT: REGULI GENERALE
S4.2 PROPOZIŢII INTEROGATIVE, EXCLAMATIVE, ŞI IMPERATIVE ÎN STILUL INDIRECT
S4.2.1 Transformarea Propoziţiilor Interogative în Stilul Indirect
S4.2.2 Transformarea Propoziţiilor Exclamative în Stilul Indirect
S4.2.3 Transformarea Propoziţiilor Imperative în Stilul Indirect

Gramatica Engleza Structurata LogicS5: INTEROGAŢII ŞI NEGAŢII
S5.1 INTEROGAŢII
S5.1.1 Interogaţii cu „to be"
S5.1.2 Interogaţii cu „to have"
S5.1.3 Interogaţii cu Verbe Defective Modal
S5.1.4 Interogaţii cu Grupul „Toate Celelalte Verbe"
S5.1.5 Întrebarea Confirmativă
S5.1.6 Întrebarea Retorică
S5.2 NEGAŢII
S5.2.1 Negaţii cu „to be"
S5.2.2 Negaţii cu „to have"
S5.2.3 Negaţii cu Verbe Defective Modal
S5.2.4 Negaţii cu Grupul „Toate Celelalte Verbe"
S5.2.5 Interogaţia Negativă
S5.2.6 Negaţia Dublă
S5.3 „SOME", „ANY", „NO" ÎN AFIRMAŢII, INTEROGAŢII, NEGAŢII
S5.4 FOLOSIREA RĂSPUNSULUI SCURT


PARTEA A PATRA: PUNCTUAŢIA

PUNCTUAŢIA ENGLEZĂ
P1: PUNCTUL
P2: GHILIMELELE
P3: VIRGULA
P3.1 FOLOSIREA VIRGULEI ÎN FRAZE
P3.2 MARCAREA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE
P3.3 IZOLAREA APOZIŢIILOR ŞI A NOMINATIVULUI VOCATIV
P3.4 SEPARAREA ATRIBUTELOR MULTIPLE
P3.5 FOLOSIREA VIRGULEI ÎN SERII
P3.6 FOLOSIREA VIRGULEI ÎN LISTELE VERTICALE
P3.7 FOLOSIREA VIRGULEI ÎN INTERJECŢII ŞI CONSTRUCŢII ELIPTICE
P3.8 FOLOSIREA VIRGULEI PENTRU A INTRODUCE STILUL DIRECT
P3.9 FOLOSIREA VIRGULEI PENTRU A SE EVITA AMBIGUITATEA
P3.10 GREŞELI MAJORE ÎN FOLOSIREA VIRGULEI
P4: PUNCT ŞI VIRGULĂ
P5: DOUĂ PUNCTE
P6: SEMNUL EXCLAMĂRII ŞI SEMNUL ÎNTREBĂRII
P6.1 FOLOSIREA SEMNULUI EXCLAMĂRII
P6.2 FOLOSIREA SEMNULUI ÎNTREBĂRII
P7: LINIUŢE DE UNIRE
P7.1 LINIUŢA DE UNIRE
P7.2 FOLOSIREA LINIUŢEI „EN"
P7.3 FOLOSIREA LINIUŢEI „EM"
P8: BARA APLECATĂ ŞI PUNCTELE DE SUSPENSIE
P8.1 BARA APLECATĂ ÎNAINTE
P8.2 PUNCTELE DE SUSPENSIE
P9: PARANTEZE
P9.1 PARANTEZE ASCUŢITE
P9.2 ACOLADE
P9.3 PARANTEZE DREPTE
P9.4 PARANTEZE ROTUNDE
P10: APOSTROFUL
P10.1 FOLOSIREA APOSTROFULUI ÎN GENITIVUL SINTETIC
P10.2 FORMAREA PLURALELOR IMPROVIZATE FOLOSIND APOSTROFUL
P10.3 FORMAREA ADJECTIVELOR IMPROVIZATE
P10.4 MARCAREA OMISIUNILOR FONETICE

RED LEAF RBIBLIOGRAFIE
PUBLICAŢII CONSULTATE
REFERINŢE PE INTERNETSETUL COMPLET GESLARTAR 7D

Setul complet „Gramatica Engleză Structurată Logic”: teorie plus exerciţii!

 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.