GRAMATICA ENGLEZĂ STRUCTURATĂ LOGIC
 
 

ENGLEZA-EXERCIŢII DE MORFOLOGIE: CUPRINSULENGLEZA - EXERCITII DE MORFOLOGIE
RAM 2
CUPRINSUL
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI


PARTEA I: ÎNTREBĂRI

I1. INTRODUCERE
I1.1: GRILA DE PUNCTAJ

F1. FONETICA LIMBII ENGLEZE
F1.1: PRONUNŢAREA PE LITERE
F1.2: SUNETELE LIMBII ENGLEZE
F1.3: GRILA DE PUNCTAJ

M1: SUBSTANTIVUL
M1.1: CATEGORII DE SUBSTANTIVE
M1.2: NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI
M1.3: GENUL SUBSTANTIVULUI
M1.4: CAZUL SUBSTANTIVULUI
M1.4.1 NOMINATIVUL
M1.4.2 DATIVUL
M1.4.3 ACUZATIVUL
M1.4.4 GENITIVUL
M1.4.5 VOCATIVUL
M1.5: FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
M1.6: FORMAREA SUBSTANTIVELOR
M1.7: UTILIZAREA SUBSTANTIVELOR
M1.8: GRILA DE PUNCTAJ

RED LEAF RM2: ARTICOLUL
M2.1: UTILIZAREA ARTICOLELOR
M2.2: GRILA DE PUNCTAJ

M3: ADJECTIVUL
M3.1: ADJECTIVE CALIFICATIVE
M3.2: ADJECTIVE DETERMINATIVE
M3.3: UTILIZAREA ADJECTIVELOR
M3.4: GRILA DE PUNCTAJ

M4: PRONUMELE
M4.1: PRONUMELE PERSONAL PROPRIU-ZIS
M4.2: PRONUMELE POSESIV
M4.3: PRONUMELE REFLEXIV ŞI DE ÎNTĂRIRE
M4.4: PRONUMELE RECIPROC
M4.5: PRONUMELE DEMONSTRATIV
M4.6: PRONUMELE INTEROGATIV
M4.7: PRONUMELE RELATIV
M4.8: PRONUMELE NEHOTĂRÂT
M4.9: UTILIZAREA PRONUMELOR
M4.10: GRILA DE PUNCTAJ

ENGLEZA - EXERCITII DE MORFOLOGIE
RED LEAFM5: NUMERALUL
M5.1: NUMERALE CARDINALE
M5.2: NUMERALE ORDINALE
M5.3: NUMERALE FRACŢIONARE
M5.4: NUMERALE COLECTIVE
M5.5: NUMERALE MULTIPLICATIVE
M5.6: NUMERALE DISTRIBUTIVE
M5.7: NUMERALE ADVERBIALE
M5.8: NUMERALE NEHOTĂRÂTE
M5.9: UTILIZAREA NUMERALELOR
M5.10: GRILA DE PUNCTAJ

M6: VERBUL
M6.1: CATEGORIILE VERBULUI
M6.1.1 VERBE TRANZITIVE ŞI INTRANZITIVE
M6.1.2 ASPECTUL VERBULUI
M6.1.3 DIATEZA VERBULUI
M6.1.4 NUMĂRUL ŞI PERSOANA VERBULUI
M6.1.5 MODURILE VERBULUI
M6.1.6 TIMPUL VERBAL
M6.1.7 VERBE PRINCIPALE, AUXILIARE, DEFECTIVE
M6.1.8 VERBE REGULATE ŞI NEREGULATE
M6.1.9 GRILA DE PUNCTAJ
M6.2: MODURILE PERSONALE
M6.2.1 INDICATIV PREZENT
M6.2.2 INDICATIV TRECUT
M6.2.3 INDICATIV VIITOR
M6.2.4 INDICATIV VIITOR ÎN TRECUT
M6.2.5 INDICATIV PREZENT PERFECT
M6.2.6 INDICATIV TRECUT PERFECT
M6.2.7 INDICATIV VIITOR PERFECT
M6.2.8 INDICATIV VIITOR PERFECT ÎN TRECUT
M6.2.9 CONJUNCTIV PREZENT
M6.2.10 CONJUNCTIV PERFECT
M6.2.11 CONJUNCTIV FORMA VECHE ŞI ECHIVALENŢI CONJUNCTIVALI
M6.2.12 CONDIŢIONAL PREZENT
M6.2.13 CONDIŢIONAL PERFECT
M6.2.14 IMPERATIV PREZENT
M6.2.15 GRILA DE PUNCTAJ
M6.3: MODURILE IMPERSONALE
M6.3.1 INFINITIV PREZENT
M6.3.2 INFINITIV PERFECT
M6.3.3 PARTICIPIU PREZENT
M6.3.4 PARTICIPIU TRECUT
M6.3.5 PARTICIPIU PERFECT
M6.3.6 GERUNZIU PREZENT
M6.3.7 GERUNZIU PERFECT
M6.3.8 GRILA DE PUNCTAJ
M6.4: VERBE AUXILIARE
M6.4.1 VERBUL AUXILIAR „TO BE”
M6.4.2 VERBUL AUXILIAR „TO HAVE”
M6.4.3 VERBUL AUXILIAR „TO DO”
M6.4.4 VERBUL AUXILIAR „TO LET”
M6.5: VERBE DEFECTIVE
M6.6: UTILIZAREA VERBELOR
M6.7: GRILA DE PUNCTAJ

RED LEAF RM7: ADVERBUL
M7.1: ADVERBE CALIFICATIVE DE MOD
M7.2: ADVERBE CALIFICATIVE DE TIMP
M7.3: ADVERBE CALIFICATIVE DE LOC
M7.4: ADVERBE CALIFICATIVE DE CAUZĂ/MOTIV/REZULTAT
M7.5: ADVERBE DETERMINATIVE
M7.6: COMPARAŢIA ADVERBELOR CALIFICATIVE
M7.7: FUNCŢIILE ADVERBELOR
M7.8: UTILIZAREA ADVERBELOR
M7.9: GRILA DE PUNCTAJ

M8: PREPOZIŢIA
M8.1: UTILIZAREA PREPOZIŢIILOR
M8.2: GRILA DE PUNCTAJ

M9: CONJUNCŢIA
M9.1: UTILIZAREA CONJUNCŢIILOR
M9.2: GRILA DE PUNCTAJ

M10: INTERJECŢIA
M10.1: GRILA DE PUNCTAJ

ENGLEZA - EXERCITII DE MORFOLOGIE

PARTEA A-II-A: RĂSPUNSURI

I1: INTRODUCERE
F1: FONETICA LIMBII ENGLEZE
M1: SUBSTANTIVUL
M2: ARTICOLUL
M3: ADJECTIVUL
M4: PRONUMELE
M5: NUMERALUL
M6: VERBUL
M7: ADVERBUL
M8: PREPOZIŢIA
M9: CONJUNCŢIA
M10: INTERJECŢIA

BIBLIOGRAFIE
A1: CÂNTECUL ALFABETULUI
A2: LITERELE ALFABETULUI
 


SETUL COMPLET GESLARTAR 7D

Setul complet „Gramatica Engleză Structurată Logic”: teorie plus exerciţii!

 
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.