GRAMATICA ENGLEZĂ STRUCTURATĂ LOGIC
 
 

ENGLEZA-EXERCIŢII DE SINTAXĂ: CUPRINSUL

RAM 2

ENGLEZA - EXERCITII DE SINTAXA

CUPRINSUL
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI


PARTEA I: ÎNTREBĂRI

S1: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN ANALIZA GRAMATICALĂ
S1.1: GRILA DE PUNCTAJ

S2: SINTAXA PROPOZIŢIEI
S2.1: MODELUL SINTACTIC RELAŢIONAL LOGIC
S2.2: SUBCLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR SINTACTICE
S2.3: GRILA DE PUNCTAJ

S3: SUBIECTUL
S3.1: UTILIZAREA SUBIECTULUI
S3.2: GRILA DE PUNCTAJ

S4: PREDICATUL
S4.1: ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL
S4.2: UTILIZAREA PREDICATULUI
S4.3: GRILA DE PUNCTAJ

S5: ATRIBUTUL
S5.1: UTILIZAREA ATRIBUTULUI
S5.2: GRILA DE PUNCTAJ

S6: OBIECTUL
S6.1: UTILIZAREA OBIECTULUI
S6.2: GRILA DE PUNCTAJ

S7: CIRCUMSTANŢIALUL
S7.1: UTILIZAREA CIRCUMSTANŢIALULUI
S7.2: GRILA DE PUNCTAJ

S8: ANALIZA PROPOZIŢIEI SINTACTICE
S8.1: GRILA DE PUNCTAJ

ENGLEZA - EXERCITII DE SINTAXA
S9: SINTAXA FRAZEI
S9.1: GRILA DE PUNCTAJ

RED LEAF RS10: RELAŢII DE COORDONARE
S10.1: UTILIZAREA RELAŢIILOR DE COORDONARE
S10.2: GRILA DE PUNCTAJ

S11: RELAŢII DE SUBORDONARE
S11.1: GRILA DE PUNCTAJ

S12: SUBORDONAREA SUBIECTIVĂ
S12.1: UTILIZAREA SUBORDONATELOR SUBIECTIVE
S12.2: GRILA DE PUNCTAJ

S13: SUBORDONAREA PREDICATIVĂ

S14: SUBORDONAREA ATRIBUTIVĂ
S14.1: UTILIZAREA SUBORDONATELOR ATRIBUTIVE
S14.2: GRILA DE PUNCTAJ

S15: SUBORDONAREA OBIECTIVĂ
S15.1: UTILIZAREA SUBORDONATELOR OBIECTIVE
S15.2: GRILA DE PUNCTAJ

S16: SUBORDONAREA CIRCUMSTANŢIALĂ
S16.1: UTILIZAREA SUBORDONATELOR CIRCUMSTANŢIALE
S16.2: GRILA DE PUNCTAJ

S17: ANALIZA SINTACTICĂ ÎN CONTEXT
S17.1: ORGANIGRAMA FRAZEI
S17.2: ANALIZA SINTACTICĂ COMPLETĂ
S17.3: GRILA DE PUNCTAJ


ENGLEZA - EXERCITII DE SINTAXA
PARTEA A-II-A: RĂSPUNSURI

S1: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN ANALIZA GRAMATICALĂ
S2: SINTAXA PROPOZIŢIEI
S3: SUBIECTUL
S4: PREDICATUL
S5: ATRIBUTUL
S6: OBIECTUL
S7: CIRCUMSTANŢIALUL
S8: ANALIZA PROPOZIŢIEI SINTACTICE
S9: SINTAXA FRAZEI
S10: RELAŢII DE COORDONARE
S11: RELAŢII DE SUBORDONARE
S12: SUBORDONAREA SUBIECTIVĂ
S13: SUBORDONAREA PREDICATIVĂ
S14: SUBORDONAREA ATRIBUTIVĂ
S15: SUBORDONAREA OBIECTIVĂ
S16: SUBORDONAREA CIRCUMSTANŢIALĂ
S17: ANALIZA SINTACTICĂ ÎN CONTEXT

BIBLIOGRAFIE 158
 


SETUL COMPLET GESLARTAR 7D

Setul complet „Gramatica Engleză Structurată Logic”: teorie plus exerciţii!

 
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.