GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA: CUPRINSUL

RAM 2

GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC MORFOLOGIA

CUPRINSUL
SCURT ISTORIC
CUVÂNTUL AUTORULUI
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI
CREDIT
INTRODUCERE
I1: FONETICA
I2: MORFOLOGIA
I3: SINTAXA
I4: PUNCTUAŢIA
I5: DESPRE GRAMATICA LIMBII ROMÂNE
PARTEA I: FONETICAFONETICA LIMBII ROMÂNE
F1: ALFABETUL LIMBII ROMÂNE
F2: VOCALE
F3: CONSOANE
F4: DIFTONGI ŞI TRIFTONGI
F5: COMBINAŢII DE LITERE ŞI SUNETE SPECIFICE
F6: PRONUNŢAREA CUVINTELOR STRĂINE


PARTEA A II-A: MORFOLOGIA


M1: SUBSTANTIVUL
M1.1 CATEGORII DE SUBSTANTIVE
M1.2 GENUL SUBSTANTIVULUI
M1.2.1 Genul substantivelor conform înţelesului
M1.2.2 Genul substantivelor conform terminaţiei
M1.2.3 Expresia genului cu substantive specifice şi mobile
M1.2.4 Substantive epicene
M1.2.5 Neconcordanţa dintre gen şi sex
M1.2.6 Genurile analitice: "personal" şi "impersonal"
M1.2.7 Personificarea
M1.3 NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI
M1.4 CAZUL SUBSTANTIVULUI
M1.4.1 Nominativul
M1.4.2 Genitivul
M1.4.2.1 Subcategorii ale genitivului
M1.4.2.2 Formarea genitivului
M1.4.2.3 Utilizarea genitivului
M1.4.3 Dativul
M1.4.4 Acuzativul
M1.4.4.1 Acuzativul obiect direct
M1.4.4.2 Acuzativul circumstanţial şi atribut
M1.4.5 Vocativul
M1.5 DECLINAREA SUBSTANTIVULUI
M1.6 FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
M1.7 FORMAREA SUBSTANTIVELOR
M1.7.1 Formarea substantivelor folosind derivarea
M1.7.2 Formarea substantivelor folosind compoziţia
M1.7.3 Formarea substantivelor folosind conversia
M1.7.4 Formarea substantivelor prin împrumuturi

RED LEAFM2: ARTICOLUL
M2.1 SUBSTANTIVE NEARTICULATE
M2.2 ARTICOLUL NEHOTĂRÂT
M2.3 ARTICOLUL HOTĂRÂT
M2.4 ARTICOLUL DEMONSTRATIV-ADJECTIVAL
M2.5 ARTICOLUL POSESIV-GENITIVAL

M3: ADJECTIVUL
M3.1 ADJECTIVE CALIFICATIVE
M3.1.1 Adjective calificative variabile: formarea terminaţiei de gen
M3.1.2 Adjective calificative variabile: formarea terminaţiei de număr
M3.1.3 Declinarea adjectivelor calificative
M3.1.4 Funcţiile sintactice ale adjectivelor calificative
M3.1.5 Utilizarea adjectivelor calificative
M3.2 ADJECTIVE DETERMINATIVE
M3.2.1 Adjective posesive
M3.2.2 Adjective demonstrative
M3.2.3 Adjective interogative
M3.2.4 Adjective relative
M3.2.5 Adjective nehotărâte
M3.2.5.1 Adjective nehotărâte negative
M3.3 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR
M3.3.1 Adjective calificative: comparaţia de egalitate
M3.3.2 Adjective calificative: comparaţia de superioritate
M3.3.3 Adjective calificative: comparaţia de inferioritate
M3.4 DECLINAREA ADJECTIVELOR ŞI FUNCŢIILE LOR SINTACTICE
M3.5 FORMAREA ADJECTIVELOR
M3.5.1 Formarea adjectivelor folosind derivarea
M3.5.2 Formarea adjectivelor folosind compoziţia
M3.5.3 Formarea adjectivelor folosind conversia
M3.6 ADJECTIVE DEOSEBITE
M3.6.1 Adjective deosebite: "mult", "puţin"
M3.6.2 Adjective deosebite: "anumit", "diferit"
M3.6.3 Adjective deosebite: "întreg", "tot", "niciun/nicio"
M3.6.4 Adjective deosebite: "prim", "ultim", "următor", "fiecare"
M3.6.5 Adjective deosebite: "acest", "acel", "acelaşi", "alt"
M3.6.6 Adjective deosebite: "orice", "oricare", "nişte", "unii"

M4: PRONUMELE
M4.1 PRONUMELE PERSONAL PROPRIU-ZIS
M4.2 PRONUMELE POSESIV
M4.3 PRONUMELE DE POLITEŢE
M4.4 PRONUMELE REFLEXIV
M4.5 PRONUMELE DE ÎNTĂRIRE
M4.6 PRONUMELE RECIPROC
M4.7 PRONUMELE DEMONSTRATIV
M4.7.1 Pronumele demonstrativ de apropiere
M4.7.2 Pronumele demonstrativ de depărtare
M4.7.3 Pronumele demonstrativ de identitate
M4.7.4 Pronumele demonstrativ de diferenţiere
M4.7.5 Pronumele demonstrativ de serializare
M4.8 PRONUMELE INTEROGATIV
M4.9 PRONUMELE RELATIV
M4.10 PRONUMELE NEHOTĂRÂT
M4.10.1 Pronumele nehotărât negativ

RAM 2M5: NUMERALUL
M5.1 NUMERALE CARDINALE 
M5.2 NUMERALE ORDINALE
M5.3 NUMERALE FRACŢIONARE
M5.3.1 Simbolurile fracţiei
M5.3.2 Numerale decimale
M5.4 NUMERALE COLECTIVE
M5.5 NUMERALE MULTIPLICATIVE
M5.6 NUMERALE DISTRIBUTIVE
M5.7 NUMERALE ADVERBIALE
M5.8 NUMERALE NEHOTĂRÂTE
M5.9 UTILIZAREA NUMERALELOR 
M5.9.1 Tipuri de numere
M5.9.2 Adunarea şi scăderea 
M5.9.3 Înmulţirea, împărţirea, exponenţierea
M5.9.4 Expresii idiomatice cu numerale 
M5.10 NUMERALE TEHNICE
M5.11 NUMERALE ROMANE
M5.12 ALFABETUL LATIN 
GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC
M6: VERBUL
M6.1 CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUI
M6.1.1 Verbe tranzitive şi intranzitive
M6.1.2 Aspectul verbului 
M6.1.3 Diateza verbului 
M6.1.4 Numărul verbului
M6.1.5 Persoana verbului
M6.1.6 Modurile verbului
M6.1.7 Timpul verbal 
M6.1.8 Verbe principale, auxiliare, şi defective
M6.1.9 Verbe regulate şi neregulate
M6.2 FORMELE VERBELOR REGULATE
M6.2.1 Formele verbelor regulate: diateza activă
M6.2.2 Formele verbelor regulate: diateza pasivă
M6.3 MODURILE PERSONALE 
M6.3.1 Indicativ: prezent 
M6.3.1.1 Indicativ prezent diateza activă 
M6.3.1.2 Indicativ prezent diateza pasivă
M6.3.2 Indicativ: perfect compus (trecutul propriu-zis)
M6.3.2.1 Indicativ perfect compus diateza activă 
M6.3.2.2 Indicativ perfect compus diateza pasivă 
M6.3.3 Indicativ: viitor
M6.3.3.1 Indicativ viitor diateza activă
M6.3.3.2 Indicativ viitor diateza pasivă
M6.3.4 Indicativ: viitor anterior
M6.3.4.1 Indicativ viitor anterior diateza activă
M6.3.4.2 Indicativ viitor anterior diateza pasivă 
M6.3.5 Indicativ: imperfect (trecutul continuu)
M6.3.5.1 Indicativ imperfect diateza activă
M6.3.5.2 Indicativ imperfect diateza pasivă
M6.3.6 Indicativ: mai mult ca perfectul (trecutul anterior)
M6.3.6.1 Indicativ mai mult ca perfectul diateza activă
M6.3.6.2 Indicativ mai mult ca perfectul diateza pasivă
M6.3.7 Indicativ: perfectul simplu (regional folcloric)
M6.3.7.1 Indicativ perfectul simplu diateza activă
M6.3.7.2 Indicativ perfectul simplu diateza pasivă 
M6.3.8 Conjunctiv: prezent
M6.3.8.1 Conjunctiv prezent diateza activă
M6.3.8.2 Conjunctiv prezent diateza pasivă 
M6.3.9 Conjunctiv: perfect (trecut)
M6.3.9.1 Conjunctiv perfect diateza activă
M6.3.9.2 Conjunctiv perfect diateza pasivă 
M6.3.10 Condiţional-optativ: prezent 
M6.3.10.1 Condiţional-optativ prezent diateza activă 
M6.3.10.2 Condiţional-optativ prezent diateza pasivă
M6.3.11 Condiţional-optativ: perfect (trecut)
M6.3.11.1 Condiţional-optativ perfect diateza activă 
M6.3.11.2 Condiţional-optativ perfect diateza pasivă 
M6.3.12 Imperativ: prezent
M6.3.12.1 Imperativ prezent diateza activă
M6.3.12.2 Imperativ prezent diateza pasivă
M6.3.13 Prezumtiv: prezent
M6.4 MODURILE IMPERSONALE 
M6.4.1 Infinitiv: prezent 
M6.4.1.1 Infinitiv prezent diateza activă
M6.4.1.2 Infinitiv prezent diateza pasivă
M6.4.2 Infinitiv: perfect (trecut)
M6.4.2.1 Infinitiv perfect diateza activă
M6.4.2.2 Infinitiv perfect diateza pasivă
M6.4.3 Gerunziu 
M6.4.3.1 Gerunziul la diateza activă
M6.4.3.2 Gerunziul la diateza pasivă
M6.4.4 Participiu
M6.4.4.1 Participiul la diateza activă
M6.4.5 Supin
M6.5 VERBE NEREGULATE
M6.5.1 Verbele neregulate: "a bea", " a da", "a lua", "a mânca", "a sta", "a usca"
M6.5.2 Verbe dificile
M6.5.2.1 Formele verbelor dificile: "a durea", "a părea", "a vedea", "a spune", "a dori", "a continua" 
M6.5.2.2 Utilizarea unor verbe dificile 
M6.6 VERBE AUXILIARE 
M6.6.1 Verbe auxiliare: "a fi" 
M6.6.1.1 Formele verbului "a fi"
M6.6.1.2 Utilizarea verbului "a fi" 
M6.6.2 Verbe auxiliare: "a avea"
M6.6.2.1 Formele verbului "a avea" 
M6.6.2.2 Utilizarea verbului "a avea"
M6.6.3 Verbe auxiliare: "a vrea/voi" 
M6.6.3.1 Formele verbului "a vrea/voi" 
M6.6.3.2 Utilizarea verbului "a vrea/voi" 
M6.7 FORMAREA VERBELOR
M6.7.1 Formarea verbelor folosind derivarea 
M6.7.2 Formarea verbelor folosind compunerea 
M6.7.3 Formarea verbelor folosind conversia 
M6.7.4 Expresii verbale 

RED LEAFM7: ADVERBUL
M7.1 CATEGORII DE ADVERBE
M7.2 ADVERBE CALIFICATIVE DE MOD
M7.2.1 Adverbe de mod 
M7.2.2 Adverbe de calitate
M7.2.3 Adverbe de intensitate 
M7.2.4 Adverbe de afirmaţie, negaţie, probabilitate
M7.2.5 Adverbe restrictive
M7.2.6 Adverbe explicative
M7.2.7 Adverbe de cantitate, număr, grad
M7.2.8 Adverbe introductive
M7.2.9 Adverbele concesive, condiţionale, consecutive
M7.3 ADVERBE CALIFICATIVE DE TIMP, LOC, CAUZĂ/SCOP
M7.3.1 Adverbe de loc 
M7.3.2 Adverbe de timp 
M7.3.3 Adverbe de cauză/scop 
M7.4 ADVERBE DETERMINATIVE 
M7.5 COMPARAŢIA ADVERBELOR CALIFICATIVE 
M7.5.1 Comparaţia de egalitate 
M7.5.2 Comparaţia de superioritate 
M7.5.3 Comparaţia de inferioritate 
M7.6 FUNCŢIILE ADVERBELOR 
GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC MORFOLOGIA
M8: PREPOZIŢIA
M8.1 PREPOZIŢII ŞI ADVERBE IDENTICE 
M8.2 TIPURI DE PREPOZIŢII 
M8.2.1 Clasificarea prepoziţiilor 
M8.2.2 Locul prepoziţiei în structura propoziţiei 
M8.3 DETERMINAREA PREPOZIŢIILOR 
M8.3.1 Elementul determinant 
M8.3.2 Complementul prepoziţiei 
M8.4 UTILIZAREA PREPOZIŢIILOR 

M9: CONJUNCŢIA
M9.1 TIPURI DE CONJUNCŢII 
M9.2 CONJUNCŢII ECHIVALENTE 
M9.3 UTILIZAREA CONJUNCŢIILOR 

M10: INTERJECŢIA 


CUVÂNT DE FINAL
BIBLIOGRAFIE» ÎNAPOI SUS

 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
ARTAR 7D
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.