GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA: CUPRINSUL

RAM 2GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC SINTAXA

CUPRINSUL
SCURT ISTORIC
CUVÂNTUL AUTORULUI
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI
INTRODUCERE: PRINCIPII FUNDAMENTALE

I1: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MORFOLOGIE
I2: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN SINTAXA PROPOZIŢIEI
I3: PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN SINTAXA FRAZEI
I4: SCOPUL PRACTIC AL ANALIZEI GRAMATICALE
I5: PRINCIPII GENERALE ÎN PUNCTUAŢIA LIMBII ROMÂNE


PARTEA A III-A: SINTAXA PROPOZIŢIEI


SP1: SINTAXA PROPOZIŢIEI
SP1.1 FUNCŢII, RELAŢII, ŞI ELEMENTE SINTACTICE
SP1.2 MODELUL SINTACTIC RELAŢIONAL LOGIC
SP1.3 CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR
SP1.4 PROPOZIŢII ANALIZABILE ŞI NEANALIZABILE
SP1.5 PROPOZIŢII LACONICE ŞI DESFĂŞURATE
SP1.6 PROPOZIŢII ELIPTICE

SP2: SUBIECTUL
SP2.1 EXPRIMAREA SUBIECTULUI
SP2.2 ECHIVALENTUL MORFOLOGIC AL SUBIECTULUI
SP2.3 SUBIECTUL DUBLU
SP2.4 SUBIECTUL ELIPTIC
SP2.5 SUBIECTUL GRAMATICAL ŞI SUBIECTUL LOGIC
SP2.6 POZIŢIA SUBIECTULUI RAPORATĂ LA PREDICAT

RED LEAFSP3: PREDICATUL
SP3.1 PREDICATUL VERBAL
SP3.2 PREDICATUL NOMINAL CU VERBE DE PREDICAŢIE INCOMPLETĂ
SP3.3 PREDICATUL COPULATIV ŞI COMPLEMENTUL SUBIECTIV
SP3.4 INTERPRETAREA „COMPLEMENTUL PREDICATIV AL OBIECTULUI”
SP3.5 INTERPRETAREA „PREDICATIVUL SUPLIMENTAR”
SP3.6 COMPLEMENTUL OBIECTIV
SP3.7 UTILIZAREA PREDICATULUI
SP3.8 ADJECTIVE PREDICATIVE

SP4: ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL
SP4.1 ACORDUL SUBIECTULUI SIMPLU CU PREDICATUL
SP4.2 ACORDUL SUBIECTULUI COMPUS CU PREDICATUL

SP5: ATRIBUTUL
SP5.1 UTILIZAREA ATRIBUTULUI ÎN MORFOLOGIE
SP5.2 ATRIBUTUL COMUN
SP5.3 COMPLEMENTUL SUBIECTIV
SP5.4 COMPLEMENTUL OBIECTIV
SP5.5 APOZIŢIA ATRIBUTIV-SUBSTANTIVALĂ
SP5.6 POZIŢIONAREA ATRIBUTELOR

SP6: OBIECTUL
SP6.1 OBIECTUL DIRECT
SP6.2 OBIECTUL DIRECT APOZITIV
SP6.3 OBIECTUL INDIRECT
SP6.4 OBIECTUL INDIRECT APOZITIV
SP6.5 OBIECTUL PREPOZIŢIONAL
SP6.6 INTERPRETĂRI DIVERSE ALE OBIECTULUI SINTACTIC
SP6.6.1 „COMPLEMENTUL SECUNDAR”
SP6.6.2 „COMPLEMENTUL DE AGENT”
SP6.6.3 „COMPLEMENTUL POSESIV”
SP6.6.4 „COMPLEMENTUL COMPARATIV”
SP6.7 POZIŢIONAREA OBIECTELOR

SP7: CIRCUMSTANŢIALUL
SP7.1 CIRCUMSTANŢIALUL DE TIMP
SP7.2 CIRCUMSTANŢIALUL DE LOC
SP7.3 CIRCUMSTANŢIALUL DE EVOLUŢIE (DE CAUZĂ/SCOP)
SP7.4 CIRCUMSTANŢIALUL DE MOD
SP7.4.1 CIRCUMSTANŢIALUL COMPARATIV
SP7.4.2 CIRCUMSTANŢIALUL CONDIŢIONAL
SP7.4.3 CIRCUMSTANŢIALUL CONCESIV
SP7.4.4 INTERPRETĂRI DIVERSE ALE CIRCUMSTANŢIALULUI DE MOD
SP7.4.4.1 CIRCUMSTANŢIALUL CONSECUTIV
SP7.4.4.2 CIRCUMSTANŢIALUL CUMULATIV
SP7.4.4.3 CIRCUMSTANŢIALUL OPOZIŢIONAL
SP7.4.4.4 CIRCUMSTANŢIALUL DE EXCEPŢIE
SP7.4.4.5 CIRCUMSTANŢIALUL DE RELAŢIE
SP7.4.4.6 CIRCUMSTANŢIALUL SOCIATIV
SP7.4.4.7 CIRCUMSTANŢIALUL CANTITATIV
SP7.4.4.8 CIRCUMSTANŢIALUL INSTRUMENTAL
SP7.4.4.9 CIRCUMSTANŢIALUL DE MODALITATE

SP8: STRUCTURA PROPOZIŢIEI SINTACTICE 187


PARTEA A IV-A: SINTAXA FRAZEI


RED LEAFSINTAXA FRAZEI

GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC SINTAXASF1: RELAŢII DE COORDONARE
SF1.1 RELAŢII COPULATIVE / CUMULATIVE
SF1.2 RELAŢII DISJUNCTIVE
SF1.3 RELAŢII ADVERSATIVE
SF1.4 RELAŢII CONCLUZIVE
SF1.5 RELAŢII EXPLICATIVE

SF2: RELAŢII DE SUBORDONARE
SF2.1 ANALOGIA MORFOLOGICĂ
SF2.1.1 SUBORDONATE SUBSTANTIVALE
SF2.1.2 SUBORDONATE ADJECTIVALE
SF2.1.3 SUBORDONATE VERBALE
SF2.1.4 SUBORDONATE ADVERBIALE
SF2.1.4.1 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE TIMP
SF2.1.4.2 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE LOC
SF2.1.4.3 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE CAUZĂ
SF2.1.4.4 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE SCOP
SF2.1.4.5 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE REZULTAT SAU CONSECUTIVĂ
SF2.1.4.6 SUBORDONATA ADVERBIALĂ DE MOD ŞI COMPARAŢIE
SF2.1.4.7 SUBORDONATA ADVERBIALĂ CONCESIVĂ
SF2.1.4.8 SUBORDONATA ADVERBIALĂ CONDIŢIONALĂ
SF2.1.5 SUBORDONATE RELATIVE
SF2.2: ANALOGIA CU SINTAXA PROPOZIŢIEI
SF2.2.1 SUBORDONATE SUBIECTIVE
SF2.2.2 SUBORDONATE PREDICATIVE
SF2.2.3 SUBORDONATE ATRIBUTIVE
SF2.2.3.1 SUBORDONATA ATRIBUTIVĂ PROPRIU-ZISĂ / ADJECTIVALĂ
SF2.2.3.2 SUBORDONATA ATRIBUTIVĂ SUBSTANTIVALĂ COMPLETIVĂ SUBIECTIV
SF2.2.3.3 SUBORDONATA ATRIBUTIVĂ SUBSTANTIVALĂ COMPLETIVĂ OBIECTIV
SF2.2.3.4 SUBORDONATA ATRIBUTIVĂ SUBSTANTIVALĂ APOZITIVĂ
SF2.2.4 SUBORDONATE OBIECTIVE
SF2.2.4.1 SUBORDONATA OBIECTIVĂ DIRECT
SF2.2.4.2 SUBORDONATA OBIECTIVĂ INDIRECT
SF2.2.4.3 SUBORDONATA OBIECTIVĂ PREPOZIŢIONAL
SF2.2.4.4 INTERPRETAREA „SUBORDONATA COMPLETIVĂ DIRECT DUBLĂ”
SF2.2.4.5 INTERPRETAREA „SUBORDONATA COMPLETIVĂ DE AGENT”
SF2.2.5 SUBORDONATE CIRCUMSTANŢIALE
SF2.2.5.1 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE TIMP
SF2.2.5.2 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE LOC
SF2.2.5.3 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE CAUZĂ
SF2.2.5.4 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE SCOP
SF2.2.5.5 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE REZULTAT (CONSECUTIVĂ)
SF2.2.5.6 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE MOD ŞI COMPARAŢIE
SF2.2.5.7 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ
SF2.2.5.8 SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ
SF2.2.5.9 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ CANTITATIVĂ”
SF2.2.5.10 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ INSTRUMENTALĂ”
SF2.2.5.11 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ SOCIATIVĂ”
SF2.2.5.12 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE RELAŢIE”
SF2.2.5.13 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ OPOZIŢIONALĂ”
SF2.2.5.14 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ CUMULATIVĂ”
SF2.2.5.15 INTERPRETAREA „SUBORDONATA CIRCUMSTANŢIALĂ DE EXCEPŢIE”
SF2.2.5.16 UTILIZAREA SUBORDONATELOR CIRCUMSTANŢIALE ÎN SINTAXA FRAZEI

RAM 2SF3: EXEMPLE DIN ANALIZA FRAZEI
SF3.1 ANALIZA FRAZEI SIMPLE
SF3.2 ANALIZA FRAZEI DUBLE
SF3.3 ANALIZA FRAZEI MULTIPLE

SF4: STILUL NARATIV DIRECT ŞI INDIRECT
SF4.1 TRANSFORMAREA STILULUI DIRECT ÎN INDIRECT: SCENARII GENERALE
SF4.2 EXPRESIA PROPOZIŢIILOR INTEROGATIVE, EXCLAMATIVE, ŞI IMPERATIVE ÎN STILUL INDIRECT
SF4.2.1 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR INTEROGATIVE LA STILUL INDIRECT
SF4.2.2 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR EXCLAMATIVE LA STILUL INDIRECT
SF4.2.3 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR IMPERATIVE LA STILUL INDIRECT
SF4.3 UTILIZAREA STILULUI NARATIV DIRECT ŞI INDIRECT
SF4.4 NOŢIUNI DE STILISTICĂ
SF4.4.1 COMPARAŢIA, ANALOGIA, METAFORA
SF4.4.2 ALEGORIA, HIPERBOLA, PARABOLA
SF4.4.3 PERSONIFICAREA ŞI „STILUL IMPERSONAL”
SF4.4.4 EVIDENŢIEREA PRIN ELIPSĂ INTENŢIONATĂ
SF4.4.5 ORGANIZAREA COMPOZIŢIEI: ANACOLUTUL

SF5: AFIRMAŢII, INTEROGAŢII, NEGAŢII
SF5.1 FORMAREA INTEROGAŢIILOR
SF5.2 FORMAREA NEGAŢIILOR
SF5.3 RĂSPUNSUL SCURT LACONIC


PARTEA A V-A: PUNCTUAŢIA


DESPRE PUNCTUAŢIA LIMBII ROMÂNE

P1: PPRINCIPII DE BAZĂ ÎN PUNCTUAŢIE
P1.1 TITLUL
P1.2 PROPOZIŢIA
P1.3 FRAZA
P1.4 PARAGRAFUL

P2: PUNCTUL

P3: GHILIMELE

P4: VIRGULA
P4.1 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN FRAZE: COORDONAREA
P4.2 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN FRAZE: SUBORDONAREA
P4.3 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN PROPOZIŢII
P4.4 IZOLAREA APOZIŢIILOR ŞI A ELEMENTELOR LA VOCATIV
P4.5 SEPARAREA ATRIBUTELOR MULTIPLE
P4.6 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN LISTELE ORIZONTALE
P4.7 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN LISTELE VERTICALE
P4.8 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN INTERJECŢII ŞI CONSTRUCŢII ELIPTICE
P4.9 UTILIZAREA VIRGULEI PENTRU A INTRODUCE STILUL DIRECT
P4.10 GREŞELI MAJORE ÎN UTILIZAREA VIRGULEI

GRAMATICA ROMANA STRUCTURATATA LOGIC SINTAXAP5: PUNCT ŞI VIRGULĂ

P6: DOUĂ PUNCTE

P7: SEMNUL EXCLAMĂRII ŞI SEMNUL ÎNTREBĂRII
P7.1 UTILIZAREA SEMNULUI EXCLAMĂRII
P7.2 UTILIZAREA SEMNULUI ÎNTREBĂRII

P8: LINIUŢE
P8.1 CRATIMA
P8.2 UTILIZAREA „LINIUŢEI N”
P8.3 UTILIZAREA „LINIUŢEI M” (LINIA DE PAUZĂ)
P8.4 LINIA DE DIALOG

P9: BARA APLECATĂ ÎNAINTE

P10: ELIPSA (PUNCTELE DE SUSPENSIE)

P11: PARANTEZE
P11.1 PARANTEZE ASCUŢITE
P11.2 ACOLADE
P11.3 PARANTEZE PĂTRATE
P11.4 PARANTEZE ROTUNDE

P12: APOSTROFUL

CUVÂNT DE FINAL
BIBLIOGRAFIE» ÎNAPOI SUS


 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
ARTAR 7D
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.