MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII: CUPRINSUL

RAM 2

MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCITII

CUPRINSUL
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI


PARTEA I: ÎNTREBĂRI

M1. FONETICA LIMBII ROMÂNE
M1.1: LITERE ŞI GRUPURI DE LITERE SPECIALE
M1.2: DESPĂRŢIREA ÎN SILABE
M1.3: GRILA DE PUNCTAJ

M2: SUBSTANTIVUL
M2.1: CATEGORII DE SUBSTANTIVE
M2.2: GENUL ŞI NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI
M2.3: CAZUL SUBSTANTIVULUI
M2.3.1 NOMINATIVUL
M2.3.2 GENITIVUL
M2.3.3 DATIVUL
M2.3.4 ACUZATIVUL
M2.3.5 VOCATIVUL
M2.4: FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
M2.5: FORMAREA SUBSTANTIVELOR
M2.6: UTILIZAREA SUBSTANTIVELOR
M2.7: GRILA DE PUNCTAJ

M3: ARTICOLUL
M3.1: UTILIZAREA ARTICOLELOR
M3.2: GRILA DE PUNCTAJ

M4: ADJECTIVUL
M4.1: ADJECTIVE CALIFICATIVE
M4.2: ADJECTIVE DETERMINATIVE
M4.3: UTILIZAREA ADJECTIVELOR
M4.4: GRILA DE PUNCTAJ

M5: PRONUMELE
M5.1: PRONUMELE PERSONAL PROPRIU-ZIS
M5.2: PRONUMELE POSESIV
M5.3: PRONUMELE DE POLITEŢE
M5.4: PRONUMELE REFLEXIV
M5.5: PRONUMELE DE ÎNTĂRIRE
M5.6: PRONUMELE RECIPROC
M5.7: PRONUMELE DEMONSTRATIV
M5.8: PRONUMELE INTEROGATIV
M5.9: PRONUMELE RELATIV
M5.10: PRONUMELE NEHOTĂRÂT
M5.11: UTILIZAREA PRONUMELOR
M5.12: GRILA DE PUNCTAJ
RED LEAF
M6: NUMERALUL
M6.1: NUMERALE CARDINALE
M6.2: NUMERALE ORDINALE
M6.3: NUMERALE FRACŢIONARE
M6.4: NUMERALE COLECTIVE
M6.5: NUMERALE MULTIPLICATIVE
M6.6: NUMERALE DISTRIBUTIVE
M6.7: NUMERALE ADVERBIALE
M6.8: NUMERALE NEHOTĂRÂTE
M6.9: UTILIZAREA NUMERALELOR
M6.10: GRILA DE PUNCTAJ
MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCITII
M7: VERBUL
M7.1: CATEGORIILE VERBULUI
M7.1.1 VERBE TRANZITIVE ŞI INTRANZITIVE
M7.1.2 ASPECTUL VERBULUI
M7.1.3 DIATEZA VERBULUI
M7.1.4 NUMĂRUL ŞI PERSOANA VERBULUI
M7.1.5 MODURILE VERBULUI
M7.1.6 TIMPUL VERBAL
M7.1.7 VERBE PRINCIPALE, AUXILIARE, ŞI DEFECTIVE
M7.1.8 VERBE REGULATE ŞI NEREGULATE
M7.1.9 GRILA DE PUNCTAJ
M7.2: MODURILE PERSONALE
M7.2.1 INDICATIV: PREZENT
M7.2.2 INDICATIV: PERFECT COMPUS (TRECUTUL PROPRIU-ZIS)
M7.2.3 INDICATIV: VIITOR
M7.2.4 INDICATIV: VIITOR ANTERIOR
M7.2.5 INDICATIV: IMPERFECT (TRECUTUL CONTINUU)
M7.2.6 INDICATIV: MAI MULT CA PERFECTUL (TRECUTUL ANTERIOR)
M7.2.7 INDICATIV: PERFECTUL SIMPLU (REGIONAL FOLCLORIC)
M7.2.8 CONJUNCTIV: PREZENT
M7.2.9 CONJUNCTIV: PERFECT (TRECUT)
M7.2.10 CONDIŢIONAL–OPTATIV: PREZENT
M7.2.11 CONDIŢIONAL–OPTATIV: PERFECT (TRECUT)
M7.2.12 IMPERATIV: PREZENT
M7.2.13 PREZUMTIV
M7.2.14 GRILA DE PUNCTAJ
M7.3: MODURILE IMPERSONALE
M7.3.1 INFINITIV: PREZENT
M7.3.2 INFINITIV: PERFECT (TRECUT)
M7.3.3 GERUNZIU
M7.3.4 PARTICIPIU
M7.3.5 SUPIN
M7.3.6 GRILA DE PUNCTAJ
M7.4: VERBE NEREGULATE
M7.5: VERBE AUXILIARE
M7.5.1 VERBUL „A FI”
M7.5.2 VERBUL „A AVEA”
M7.5.3 VERBUL „A VREA/VOI”
M7.6: UTILIZAREA VERBELOR
M7.7: GRILA DE PUNCTAJ

M8: ADVERBUL
M8.1: ADVERBE CALIFICATIVE DE MOD
M8.2: ADVERBE CALIFICATIVE DE TIMP
M8.3: ADVERBE CALIFICATIVE DE LOC
M8.4: ADVERBE CALIFICATIVE DE CAUZĂ/SCOP
M8.5: ADVERBE DETERMINATIVE
M8.6: COMPARAŢIA ADVERBELOR CALIFICATIVE
M8.7: FUNCŢIILE ADVERBELOR
M8.8: UTILIZAREA ADVERBELOR
M8.9: GRILA DE PUNCTAJ

M9: PREPOZIŢIA
M9.1: UTILIZAREA PREPOZIŢIILOR
M9.2: GRILA DE PUNCTAJ

M10: CONJUNCŢIA
M10.1: UTILIZAREA CONJUNCŢIILOR
M10.2: GRILA DE PUNCTAJ

M11: INTERJECŢIA
M11.1: GRILA DE PUNCTAJ
MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCITII
PARTEA A-II-A: RĂSPUNSURI

M1: FONETICA
M2: SUBSTANTIVUL
M3: ARTICOLUL
M4: ADJECTIVUL
M5: PRONUMELE
M6: NUMERALUL
M7: VERBUL
M8: ADVERBUL
M9: PREPOZIŢIA
M10: CONJUNCŢIA
M11: INTERJECŢIA

BIBLIOGRAFIE

» ÎNAPOI SUS

 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
ARTAR 7D
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.