PUNCTUAŢIA ŞI STILUL PE ECRAN: CUPRINSUL

RAM 2

Punctuaţia şi Stilul pe Ecran
CUPRINSUL
PROLOG
CUVÂNTUL AUTORULUI
ABREVIERI


PARTEA I : PUNCTUAŢIA

P1 CONSIDERAŢII TEHNICE
  P1.1 OPŢIUNI PENTRU PROGRAMUL EDITOR
  P1.2 UTILIZAREA FORMATULUI „TEXT”
  P1.3 UTILIZAREA FORMATULUI „RICH TEXT”
  P1.4 FORMATUL „DOC” VS. „DOCX”
  P1.5 FORMATUL „DOC(X)” VS. „RTF”

P2 PROCESAREA DIGITALĂ
  P2.1 PAGINAŢIA
  P2.2 UTILIZAREA CARACTERELOR
    P2.2.1 CONTROLUL SPAŢIULUI ALB
    P2.2.2 CARACTERE STANDARD DE LUNGIME FIXĂ
    P2.2.3 CARACTERE STANDARD DE LUNGIME VARIABILĂ
    P2.2.4 UTILIZAREA DIACRITICILOR ROMÂNEŞTI
    P2.2.5 RENUNŢAREA LA DIACRITICILE ROMÂNEŞTI
    P2.2.6 CARACTERE PICTOGRAME
    P2.2.7 SEMNELE DE EDITARE ASCUNSE
    P2.2.8 UTILIZAREA CARACTERELOR PENTRU EVIDENŢIERE
    P2.2.9 UTILIZAREA CARACTERELOR CU COPYRIGHT
    P2.2.10 RESTRICŢII ÎN UTILIZAREA CARACTERELOR

P3 IMPLEMENTAREA FORMALĂ
  P3.1 MOTIVAŢIE
  P3.2 IMPLEMENTAREA FORMALĂ A PUNCTUAŢIEI
  P3.3 TIPURI DE DOCUMENTE
  P3.4 REGULARIZAREA ELEMENTELOR FORMALE
    P3.4.1 COMPONENTELE PUNCTUAŢIEI
    P3.4.2 ELEMENTELE MACRO-STRUCTURALE
    P3.4.3 TITLUL
      P3.4.3.1 TITLUL – CERINŢE GENERALE
      P3.4.3.2 TITLUL – REALIZAREA FORMALĂ
      P3.4.3.3 TITLUL ŞI SUBTITLUL
      P3.4.3.4 UTILIZAREA SEMNELOR DE PUNCTUAŢIE ÎN TITLURI
      P3.4.3.5 MARCAREA SECVENŢIALITĂŢII ÎN TITLURI
    P3.4.4 PARAGRAFUL
      P3.4.4.1 PROPOZIŢIA
      P3.4.4.2 FRAZA
      P3.4.4.3 NORMAREA PARAGRAFULUI
      P3.4.4.4 FLUENŢA LECTURII – ASPECTUL CAPITAL ÎN STILISTICĂ
    P3.4.5 ORGANIZAREA COMPONENTELOR STRUCTURALE
    P3.4.6 DECORAREA, EVIDENŢIEREA, ACCENTUL ÎN TEXT
    P3.4.7 INSERAREA „CUPRINSULUI”
    P3.4.8 CAPITOLUL „BIBLIOGRAFIE”
    P3.4.9 UTILIZAREA „ANEXELOR”
    P3.4.10 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA FURTULUI INTELECTUAL
Punctuaţia şi Stilul pe Ecran
RED LEAFP4 SEMNELE DE PUNCTUAŢIE
  P4.1 GRUPURI FUNCŢIONALE
  P4.2 SEMNELE FUNDAMENTALE SIMPLE
    P4.2.1 SPAŢIUL ALB ÎMPREJUR – BLANCUL ŞI RÂNDUL
    P4.2.2 PUNCTUL
    P4.2.3 VIRGULA
      P4.2.3.1 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN FRAZE – COORDONAREA
      P4.2.3.2 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN FRAZE – SUBORDONAREA
      P4.2.3.3 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN PROPOZIŢII
      P4.2.3.4 IZOLAREA APOZIŢIILOR ŞI A ELEMENTELOR LA VOCATIV
      P4.2.3.5 SEPARAREA ATRIBUTELOR MULTIPLE
      P4.2.3.6 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN LISTELE ORIZONTALE
      P4.2.3.7 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN LISTELE VERTICALE
      P4.2.3.8 UTILIZAREA VIRGULEI ÎN INTERJECŢII ŞI CONSTRUCŢII ELIPTICE
      P4.2.3.9 UTILIZAREA VIRGULEI PENTRU A SE INTRODUCE STILUL DIRECT
      P4.2.3.10 GREŞELI MAJORE ÎN UTILIZAREA VIRGULEI
  P4.3 SEMNELE AFECTIVE
    P4.3.1 SEMNUL EXCLAMĂRII
    P4.3.2 SEMNUL ÎNTREBĂRII
    P4.3.3 ELIPSA
  P4.4 SEMNELE SELECTOARE
    P4.4.1 GHILIMELE SIMPLE, DUBLE, FRANŢUZEŞTI
  P4.5 SEMNELE SEPARATOARE
    P4.5.1 CRATIMA
    P4.5.2 LINIUŢA-N
    P4.5.3 LINIA JOASĂ
    P4.5.4 COLOANA ŞI SEMICOLOANA
      P4.5.4.1 UTILIZAREA SEMICOLOANEI
      P4.5.4.2 UTILIZAREA COLOANEI
    P4.6.3 APOSTROFUL
  P4.6 SEMNELE IZOLATOARE
    P4.6.1 LINIUŢA-M
    P4.6.2 PARANTEZE
      P4.6.2.1 PARANTEZE ASCUŢITE
      P4.6.2.2 ACOLADE
      P4.6.2.3 PARANTEZE DREPTE
      P4.6.2.4 PARANTEZE ROTUNDE
  P4.7 SEMNELE OPŢIONALE
    P4.7.1 BARA APLECATĂ ÎNAINTE
    P4.7.2 SEMNELE STANDARD: „AND”, ASTERISC
  P4.8 SEMNE SPECIALE
    P4.8.1 SEMNUL „NUMĂR”
    P4.8.2 SEMNELE STANDARD: „AT”, „COPYRIGHT”, „TRADEMARK”, „REGISTERED”
  P4.9 SEMNE DE PUNCTUAŢIE ANACRONICE
    P4.9.1 LINIA DE DIALOG/PAUZĂ

P5 UTILIZAREA ABREVIERILOR
  P5.1 TIPURI DE ABREVIERI
    P5.1.1 ABREVIERILE STANDARD
    P5.1.2 ABREVIERI CONFIGURATE LOCAL

Punctuaţia şi Stilul pe Ecran

PARTEA A II-A : STILUL

S1 CE ESTE STILUL?
  S1.1 PRINCIPIILE GRAMATICII
  S1.2 MODELUL SINTACTIC RELAŢIONAL LOGIC
  S1.3 CLASIFICAREA STILULUI

S2 STILUL GRAMATICAL
  S2.1 STILUL NARATIV DIRECT/INDIRECT
  S2.2 PRESCURTAREA PRIN LINIA DE DIALOG
  S2.3 ÎMPLETIREA STILULUI
  S2.4 TRANSFORMAREA STILULUI DIRECT ÎN INDIRECT
    S2.4.1 SCENARIUL 1 – CADRUL TEMPORAL PREZENT
    S2.4.2 SCENARIUL 2 – CADRUL TEMPORAL TRECUT
    S2.4.3 SCENARIUL 3 – CADRUL TEMPORAL VIITOR
    S2.4.4 APLICAREA SCENARIILOR – CONCLUZII
    S2.4.5 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR INTEROGATIVE
    S2.4.6 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR EXCLAMATIVE
    S2.4.7 TRANSFORMAREA PROPOZIŢIILOR IMPERATIVE
  S2.5 IMPLEMENTAREA STILULUI DIRECT/INDIRECT

S3 STILUL LITERAR
  S3.1 PRINCIPII DIRECTOARE ÎN STILISTICĂ
    S3.1.1 PRINCIPIUL CLARITĂŢII
    S3.1.2 PRINCIPIUL SIMPLITĂŢII
  S3.2 CLASIFICAREA OPERELOR LITERARE
    S3.2.1 GENUL LIRIC
    S3.2.2 GENUL EPIC
    S3.2.3 GENUL DRAMATIC
  S3.3 STRUCTURA OPERELOR LITERARE
    S3.3.1 STRUCTURA CLASICĂ
    S3.3.2 STRUCTURA NONCONFORMISTĂ

S4 UTILIZAREA FIGURILOR DE STIL
  S4.1 FIGURI DE STIL FORMALE
    S4.1.1 SINCOPA, AFEREZA, APOCOPA
    S4.1.2 INVERSIUNEA, APOSTROFA, INTEROGAŢIA RETORICĂ
    S4.1.3 ORGANIZAREA CONŢINUTULUI: ANACOLUTUL
  S4.2 FIGURI DE STIL GRAMATICALE
    S4.2.1 REPETIŢIA, ANAFORA, EPIFORA
    S4.2.2 ENUMERAŢIA, GRADAŢIA, EUFEMISMUL
    S4.2.3 EPIMONA, ASINDETUL, ELIPSA INTENŢIONATĂ
    S4.2.4 ONOMATOPEEA, INTERJECŢIA
  S4.3 FIGURI DE STIL LITERARE
    S4.3.1 EPITETE ŞI CALIFICATORI
    S4.3.2 COMPARAŢIA, ANALOGIA, METAFORA, ANTITEZA
    S4.3.3 ALEGORIA, HIPERBOLA, PARABOLA
    S4.3.4 PERSONIFICAREA, EXPRESII LA FIGURAT, STEREOTIPUL
    S4.3.5 PARADOXUL, PLEONASMUL, CACOFONIA
    S4.3.6 JARGOANE, NEOLOGISME, ARHAISME
    S4.3.7 AFORISME, ANACRONISME
    S4.3.8 SIMBOLISM, TAUTOLOGIE, BLOGUL

S5 ANALIZA LITERARĂ
  S5.1 MOTIVAŢIE
  S5.2 ANALIZA LITERARĂ, DESCRIERI, CARACTERIZĂRI
    S5.2.1 CARACTERIZAREA AUTORULUI
    S5.2.2 ÎNCADRAREA TEMATICĂ A OPEREI LITERARE
      S5.2.2.1 DOMENIUL, GENUL, SPECIA, ŞI CARACTERUL OPEREI LITERARE
      S5.2.2.2 TEMATICA ŞI REGISTRUL OPEREI LITERARE
    S5.2.3 ANALIZA FORMAL-STRUCTURALĂ
    S5.2.4 REALIZAREA ARTISTICĂ – DESCRIEREA CADRULUI AMBIENTAL
    S5.2.5 REALIZAREA ARTISTICĂ – CARACTERIZAREA PERSONAJELOR
    S5.2.6 REALIZAREA ARTISTICĂ – ANALIZA STILULUI LITERAR
    S5.2.7 REALIZAREA ARTISTICĂ – MESAJUL GLOBAL
    S5.2.8 CITATE PENTRU CONSOLIDAREA AFIRMAŢIILOR
    S5.2.9 PREZENTAREA LUCRĂRII DE EXAMEN
    S5.2.10 SUSŢINEREA ŞI EVALUAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE PE INTERNET
  BIBLIOGRAFIE
  REFERINŢE PE INTERNET

DESCĂRCAREA ANEXELOR

ANEXA 1: CARACTERE CU DIACRITICE
ANEXA 2: CARACTERE CU PICTOGRAME
ANEXA 3: SEMNELE DE PUNCTUAŢIE
ANEXA 4: SCHIMBAREA CADRULUI TEMPORAL
ANEXA 5: SCHIMBAREA REFERINŢELOR
ANEXA 6: LISTA FIGURILOR DE STIL
ANEXA 7: ANALIZA LITERARĂ – NUNTA ZAMFIREI
ANEXA 8: DESCRIERE – ROMÂNIA PITOREASCĂ
ANEXA 9: CARACTERIZAREA PERSONAJULUI – GHIŢĂ PRISTANDA
ANEXA 10: DIACRITICE
ANEXA 11: TIPURI DE PUBLICAŢII
ANEXA 12: EVIDENŢIEREA TEXTULUI


» ÎNAPOI SUS

 
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
ARTAR 7D
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: November 25, 2023
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.