CURSURI INTERACTIVE PENTRU ŞCOLI, LICEE, UNIVERSITĂŢI

 
Tarif de bază: 100 RON/oră
 
Frunze verziDespre cursurile educaţionale interactive

Generate fiind de Revoluţia IT, impactul psihologic din spatele cursurilor interactive este multiplu şi diferenţiat, funcţie de nivelele educaţionale vizate. Se disting astfel:
1. Pentru nivelul educaţional primar [preşcolar şi clasele 1-4]
Cursul interactiv are în primul rând un scop funcţional, însă trebuie să acţioneze cât mai mult aspupra laturii afective (via culori diverse plus multe animaţii). Intenţia este să se stimuleze interesul elevilor pentru materia predată şi, în acelaşi timp, să se trezească şi dorinţa de a învăţa programare—chiar de la cele mai fragede vârste.

2. Pentru nivelul educaţional secundar [clasele 5-8 şi 9-12]
Cel mai important aspect este ca elevul să înţeleagă materia prezentată. În ceea ce priveşte latura afectivă, cursul interactiv trebuie să prezinte o interfaţă ceva mai „serioasă”, cât se poate de tehnică. Nici aici nu lipsesc culorile şi animaţiile, numai că se doreşte mai multă emfază pe latură tehnic-creativă.

3. Pentru nivelul educaţional postliceal [universităţi]
Cursul interactiv trebuie să funcţioneze numai ca un instrument IT folositor şi ajutător în prezentarea temei cursului. De exemplu, este suficient să se introducă datele problemei, apoi calculul (complex) apare în mod automat, secvenţă cu secvenţă, după o simplă apăsare pe dispozitivul mouse. Toate culorile şi animaţiile utilizate trebuie să fie preponderent funcţionale. Menirea cursului interactiv la nivel de universitate este numai de a facilita prezentarea cursurilor (foarte) complexe.
Tehnologia care dă viaţă cursurilor interactive este nouă, şi nu este standardizată. Pentru România, fiecare aplicaţie astfel dezvoltată este o premieră absolută, aşa că se pot solicita fonduri guvernamentale sau europene în sprijinul cercetării, al implementării, precum şi pentru testări şi dezvoltări ulterioare.

Frunza verde

Ce oferim noi

SC Complement Control SRL va evalua mediul IT fezabil existent, sau optim necesar, va analiza cerinţele pentru automatizări ale cursului vizat, apoi va propune soluţii de implementare—fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale. Pentru programare, implementare, şi teste, se va încheia un contract de colaborare de comun acord, cu termene fixe şi etape de realizat, plata fiind dependentă de performanţele tehnice atinse (specificate în contract).

Vă rugăm să luaţi notă de faptul că noi ne angajăm să executăm o lucrare numai dacă suntem 100% siguri că putem realiza tot ceea ce doreşte clientul—sau chiar mai mult de atât.

SC Complement Control SRL garantează seriozitatea, discreţia şi profesionalismul etic, în conformitate cu normele CECCAR/CAFR. Pentru contact, vă rugăm să ne transmiteţi un email la:

     noi@editcc.com (sau la)
     ecc@upcmail.ro
 
Frunza rosie


»
ÎNAPOI SUS
 
 
 
x
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 22, 2018
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

x
 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C

 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C

 
x